نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 77 - سال بیستم - پائیز 1395

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  بیست سالی که گذشت ‏
●  پیام  های دریافت شده از خوانندگان و همراهان، بـه مناسبت بیـستمـین ‏سال انتشار فصلنامۀ پیمان
●  راه دشواری که پیمان پیمود
●  بـرآمـد ز البـرز تابنـده هــور: هور، نخستین ماهنامۀ دو‎ ‎زبانۀ‎ ‎‏ فارسی ـ ارمنی
●  کمربند مقدس ایران و ارمنستان
●  وام واژه های ایرانی در گنجینۀ واژه های دینی گویش های ارمنی
●  واژه های ایرانی میانۀ غربی در کلیسای ارمنیان
●  هامــو واسیـلیــان ‏پژوهشگر، مؤلف و ناشر کتاب های اطلاع رسانی و کتاب شناسی ارمنیان و ایرانیان ارمنی
●  پرفسور مـانوئل بربریان چهره ای ماندگار در لرزه شناسی زمین لرزه ها و دانش زمینساخت در ایران
●  بارون كنستانتن مورادگئا دوسون
●  اِدمـان (ادیـک) آیوازیـان نخستیـن نقـاش ایرانی عضـو مؤسسۀ نقاشان سلطنتی انگلستان
●  رنگ های سرزمین مادری ام ‏نمایشگاه آثار نقاشی و معماری داخلی اِدمان آیوازیان در فرهنگسرای ‏نیاوران
●  اندیشه های نقاش نور و سایه و رنگ گفت و گو با اِدمان آیوازیان و خانم زهرا راد
●  یادی از شاهیـن سرکیسیـان ‏
●  رونمایی از مجموعۀ روزنۀ آبی نکـوداشت شاهین سرکیـسیـان پایـه گـذار تئـأتـر نـوین ایـران
●  سیری در کتاب ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویه‏
●  سکـه های خلفای عرب ضرب شده در ارمنستان
ســرمقــاله

پیمانِ 20 ساله
فصلنامۀ پیمان پس از گذشت 22 سال از ‏تاریخ انتشار آخرین شمارۀ ماهنامۀ هور، ‏نخستین ماهنامۀ دو زبانۀ (فارسی ـ ارمنی) ‏ایرانیان ارمنی، در بهار 1375 خورشیدی ‏پا به عرصه نهاد و به خانوادۀ بزرگ رسانه های مکتوب ایران پیوست.‏
نیاز مبرم به گسترش تعامل فرهنگی میان دو ‏قوم پارس و ارمن و ایجاد و گسترش زمینه هایی برای تعمیق شناخت متقابل موجود در ‏نزد ایرانیان فارسی  زبان و ارمنی  زبانان ایرانی، جمعی از اندیشمندان و ‏فرهیختگان ارمنی پایتخت را بر آن داشت ‏تا به فکر ایجاد راهکاری در این خصوص ‏برآیند. ‏
سرانجام، بنیان گذاران راهکار را در ایجاد ‏و ...
بیست سالی که گذشت ‏
نویسنده: آرپی مانوکیان

بهار 1375خ سرآغاز حیات فصلنامۀ پیمان بود، سرآغازی که اهداف و آرمان های فراوانی را در جهت تعالی فرهنگ و اندیشه با خود به همراه ‏داشت و رسالت‎ ‎سنگین و ارزشمندی را بنا می نهاد که مؤلفه های اصلی آن ارائه و شناساندن مفاهیم و نمادهای مشترک در عرصۀ فرهنگ ‏ایرانی و ارمنی بود. ‏
حضور مرحوم دکتر لئون داویدیان[2] در سمت صاحب امتیاز و مدیر مسئول پیمان، در بدو تأسیس نشریه ای نوپا و بی تجربه، سرآغاری برای ‏حرکت قلم های فرهیختگان در سطر دیگری از صفحات تاریخ مطبوعات ارمنیان بود. ‏
در آغـاز تأسیس پیـمان، پشتـکار و کوشـش جـمعی...
پیام  های دریافت شده از خوانندگان و همراهان، بـه مناسبت بیـستمـین ‏سال انتشار فصلنامۀ پیمان

هرگاه که اندیشه  ای به قالب کلام در می آید و کلام لباس نوشتار ‏به تن می کند بی شک صاحب سخن را مخاطبی در نظر است و ‏هرگاه که مخاطب پیام نوشته را دریابد، آن را منطبق‎ ـ ‎و نه لزوماً ‏موافق ـ با افکار خود بیند و انگیزه ای برای همگامی در خود ‏سراغ گیرد صاحب سخن تلاش خود را پر ثمر و ثواب را در ادامۀ ‏مسیر بر جادۀ مماشات و تعامل خواهد یافت.‏
پیام های دریافت شده از خوانندگان و همراهان فصلنامۀ پیمان، به ‏مناسبت بیستمین سال انتشار آن، گواهی بر انتقال موفق اندیشۀ ‏نویسندگان نشریه به مخاطبان و بازتاب ...
راه دشواری که پیمان پیمود
نویسنده: دکتر قوام الدین رضوی زاده

پیمان، چه نام زیبا و پر معنایی! چه واژۀ کهن و ژرفی! واژه ای که در هر دو زبان ارمنی و فارسی از گذشته ای دور ‏خبر می دهد و به راستی که پدیدآورندگان پیمان در بیست سال پیش با آگاهی و بینشی ژرف این نام را ‏برگزیده اند، فصلنامه ای که از همان آغاز می خواهد با خوانندگان خود پیمانی بندد. ‏
‏ در مهریشت، بخشی از نامۀ مینوی اشو زرتشت و کهن ترین سرود و متن به جای مانده از ایرانیان، اهورا مزدا به ‏اسپیتمان زرتشت چنین می گوید:‏
«‏ ای اسپیتمان!...‏
‏ مبادا که پیمان بشکنی: ...
بـرآمـد ز البـرز تابنـده هــور: هور، نخستین ماهنامۀ دو‎ ‎زبانۀ‎ ‎‏ فارسی ـ ارمنی
نویسنده: ادوارد هاروتونیان

مجلۀ هور، با مطالب تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی در سال های 1350ـ 1353ش به دو زبان فارسی و ارمنی در تهران انتشار می یافت. در زبان فارسی واژۀ ‏هور به معنای خورشید و آفتاب در شاهنامۀ فردوسی و اشعار دیگر شاعران متقدم به كار رفته و در زبان ارمنی، واژه ای رایج ‏به معنای آتش است. ‏
شمارۀ نخست هور در تیر 1350ش/ ژوئیۀ 1971م در عرصۀ مطبوعات کشور آشکار شد و پس از انتشار 38 ...
کمربند مقدس ایران و ارمنستان
نویسنده: دکتر محمود جعفری دهقی

سرزمین ارمنستان، واقع در غرب آسیا، از شمال به گرجستان، از جنوب به دره های شمالی دجله، از شرق ‏به دریای خزر و از غرب به بخش هایی از رود فرات محدود می شود. ژرف ترین ناحیۀ این کشور کوهستانی دریاچۀ وان است‏. اگرچه این سرزمین در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود گاه در تصرف ایرانیان و گاه تحت سلطۀ روم ‏بود، از دوران فتح آشور به وسیلۀ مادها تا سال های پایانی فرمانروایی امپراتوری ساسانی، یعنی زمانی در حدود ‏1300 سال، به شدت تحت تأثیر و نفوذ سیاسی، فرهنگی و دینی ایرانیان واقع بود. طی این دوران نسبتاً ‏طولانی ارمنستان، ...
وام واژه های ایرانی در گنجینۀ واژه های دینی گویش های ارمنی
نویسنده: هایکانوش مسروپیان
مترجم: ادوارد هاروتونیان‏

باورهای دینی به عنوان بخشی از فرهنگ و نحوۀ درک انسان از واقعیت های پیرامون، در هر زبان با مفهوم ها و واژه های ویژه ای بیان می شوند که مختص آن زبان و گویش های آن است. ‏هراچیا آجاریان[3] دربارۀ واژه های دینی زبان مادر یا زبان نخستین ارمنی می نویسد: « ارمنی های نخستین در زمینۀ باورهای دینی بسیار فقیرند. تنها ‏ایزد آنان دیک است که منشأ هندواروپایی دارد، دیگر ایزدان تماماً منشأ ایرانی یا آشوری دارند»‏‏.[[4]]
گئورگ جاهوکیان[5] در بررسی واژه های دینی ...
واژه های ایرانی میانۀ غربی در کلیسای ارمنیان
نویسنده: آنوشیک ملکی

ارمنستان نخستین کشور و ارمنیان نخستین ملتی هستند که دین مسیح را رسماً پذیرفته اند. مسیح ‏به ‏شاگردانش فرمود:‏‎ ‎‏«پس بروید و همۀ قوم ها را شاگرد من سازید».[1]
از میان شاگردان مسیح، بَرتولُما و تَدَی (به زبان ارمنی بارتوقیمئوس و تادئوس)، به ‏‏منظور ترویج مسیحیت به ارمنستان رهسپار شدند. آن رسولان در حقیقت نخستین روشنگران ‏سرزمین ‏ارمنستان محسوب می شوند و به همین دلیل کلیسای ارمنستان به کلیسای مقدس مرسلی ‏‏ارمنستان مشهور است. مقبرۀ تدی مقدس، که در سالیان بعد دیری به جای آن ساخته ...
هامــو واسیـلیــان ‏پژوهشگر، مؤلف و ناشر کتاب های اطلاع رسانی و کتاب شناسی ارمنیان و ایرانیان ارمنی
نویسنده: ادوارد هاروتونیان

در روزگار ما، با تولید انبوه اطلاعات و نیاز جامعه به اطلاعات گوناگون در همۀ زمینه ها، روز به روز ضرورت بازیابی، رده بندی، ‏پردازش، ویرایش و بروزسازی اطلاعات و در دسترس نهادن آنها بیشتر احساس می شود. کتابداران، این کارشناسان علوم کتابداری و ‏اطلاع رسانی، یا به اصطلاح روز، دانش آموختگان علم اطلاعات و دانش شناسی، نقش عمده ای در گردآوری و عرضۀ درست اطلاعات با ‏شیوه های علمی به جویندگان و کاربران اطلاعات دارند. با وجود اهمیت روزافزون این رشته از علوم...
پرفسور مـانوئل بربریان چهره ای ماندگار در لرزه شناسی زمین لرزه ها و دانش زمینساخت در ایران
نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان

اشاره
یکی از رسالت های مهم فصلنامۀ پیمان معرفی چهره های ادبی، علمی، هنری و فنی ارمنیان ایران و بیان تأثیرگذاری ‏آنان در روند پیشرفت های علمی و فنی کشورمان بوده است.‏ در همین راستا، در این شماره از فصلنامه به بررسی زندگی و آثار علمی دکتر مانوئل بربریان، زمین شناس و نخستین پایه گذار پژوهش های زمین ساخت،[1] نو زمین ساخت،[2] زمین ساخت برگه ای[3] و لرزه شناسی زمین لرزه ها،[4] در کشور و خاورمیانه می پردازیم.‏..
بارون كنستانتن مورادگئا دوسون
نویسنده: دکتر طهمورث ساجدی

خاورشناسی علمی فرانسه و نیز مكتب تاریخی آن در نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی مدیون افرادی بود كه با فراگیری ‏زبان فرانسه و استفاده از نسخه های شرقی كتابخانه های آن آثاری وزین پدید آوردند و در راه شناخت مباحث تاریخی اروپا ‏و دنیا در قرون وسطا، گام هایی مهم برداشتند. از جملۀ آنان دوسُون پسر است كه ظاهراً معرف او در ادب فارسی ‏علامه محمد قزوینی بود و به همین دلیل، می توان گفت كه او، از یك قرن پیش تاكنون، در كشور ما شناخته شده ‏است.‏
كنستانتن مورادگئا دوسُون یا ...
اِدمـان (ادیـک) آیوازیـان نخستیـن نقـاش ایرانی عضـو مؤسسۀ نقاشان سلطنتی انگلستان
نویسنده: لیدا بربریانس - ترجمه از متن ارمنی: واراند

در بیـن نقاشان معمار ارمنـی ایران، ادمان آیوازیان جایگاهـی ویژه دارد. آشنایـی با شرح حـال ایـن نقاش، گرافیست و ‏مهندس معمار، بار دیگر این واقعیت را به اثبات می رساند که هرگاه انسانی از اوان زندگـی اش در نهاد خـود وظیفـه ای ‏را برای به مقصد رساندن هنـری احساس کند مـی تواند به جایگاهی که سرنوشت برای او معین ساخته دست یابـد. ‏ادیـک آیوازیـان، در مـرداد 1311ش/ اوت 1932م، در تهران، متولد شد. پدرش را خیلی زود از دست داد و اطرافیان او ‏را به مدرسۀ شبانه روزی...
رنگ های سرزمین مادری ام ‏نمایشگاه آثار نقاشی و معماری داخلی اِدمان آیوازیان در فرهنگسرای ‏نیاوران
نویسنده: آرا اوانسیان

روزهای دوازدهم تا بیستم شهریور ماه امسال(1395ش) تالار نمایشگاه های فرهنگسرای نیاوران پذیرای ‏علاقه مندان آثار نقاشی و معماری داخلی اِدمان آیوازیان، نقاش و معمار پرکار و صاحب سبک ایرانی، ‏بود که با وجود 44 سال دوری از زادگاهش رنگ های سرزمین مادری خود را در نمایشگاهی با ‏عنوان رنگ های سرزمین مادری ام برای ارائه به هنردوستان کشور همراه آورده بود.‏ این آثار پیش از این، در زمستان 1394ش، به اهتمام ادارۀ کل همکاری های فرهنگی ‏و هنری سازمان فرهنگ و ...
اندیشه های نقاش نور و سایه و رنگ گفت و گو با اِدمان آیوازیان و خانم زهرا راد
نویسنده: گریگور قضاریان

ادمـان آیـوازیـان هنـرمنـدی است کـه در نقاشی هـای وی، نیـاز بـه شناخـت طبیعت وجه غالـب را دارد. این نیاز در او سبـب خـلق ‏آثاری انتزاعـی از تلفیق فـرم، رنگ و نور شده است. آیـوازیان که دانش آموختـۀ معماری و نقاشی است، به ‏هنـرهای ایرانی علاقه مند است و این علاقـه سبـب شده کـه هنـرهای شـرقی فضاهای ایرانی و مدرن نیز الهام بخش آثار وی باشد.‏
او در اواخر تابستان امسال(1395ش)، تقریباً پس از 44 سال، به منظور برپایی نمایشگاهی از آثار خود، با ...
یادی از شاهیـن سرکیسیـان ‏
نویسنده: ایساک یونانسیان

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
‏ تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس
‏ «حافظ»‏
دربارۀ شاهین سرکیسیان
شـاهیـن ملیـک سرکـیسیـان در 1286ش/ 1907م از پـدری ارمنی، اهل تبریـز و مادری بلغاری در وارنای ‏بلغارستان یا به زعم برخی ها در تبریز[1] چـشم به جـهان گشود. [2]او از کودکی به فرانسـه رفت و بعدها، به تحصیل در رشتـۀ ‏حقوق پرداخت. زندگی و آموزش طولانی ...
رونمایی از مجموعۀ روزنۀ آبی نکـوداشت شاهین سرکیـسیـان پایـه گـذار تئـأتـر نـوین ایـران
نویسنده: روابط عمومی مؤسسه ترجمه و تحقیق هور

شنبه 25 دی ماه 1395ش تالار نمایش کومیتاس باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات تهران میزبان ‏مراسم نکوداشت شاهین ملیک سرکیسیان،کارگردان تئاتر، مترجم، نمایشنامه نویس و پایه گذار تئاتر نوین ‏ایران بود. در این مراسم، که به همت، موسسۀ ترجمه و تحقیق هور و با همکاری باشگاه فرهنگی ـ ورزشی ‏آرارات تهران برگزار شد، از مجموعۀ مستند روزنۀ آبی رونمایی شد. این مجموعه، که ساختۀ فرزاد فره وشی است، به مرور زندگی و آثار ‏شاهین سرکیسیان می پردازد.‏..
سیری در کتاب ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویه‏
نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان

نام کتاب: ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویه
به کوشش: دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی،
با همکاری کلیسای وانک (جلفای اصفهان)‏
مشخصات نشر: تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکدۀ اسناد؛
اصفهان: کلیسای وانک (جلفای اصفهان)‏
سال نشر: 1394ش
آشنایی با خانم دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی نخستیـن بار در پـی انتـشار ترجـمـه ...
سکـه های خلفای عرب ضرب شده در ارمنستان
نویسنده: شاهن هوسپیان

در نیمۀ اول قرن هفتم میلادی، قبایل عرب که دین اسلام آنان را متحد کرده بود، موفق شدند در سال 15ق/636م امپراتوری بیزانس را در جنگ یرموک، در نزدیکی رود اردن و یک سال بعد نیز ارتش ساسانی را در جنگ قادسیه ‏شکست دهند. ارمنستان و گرجستان، کمتر از نیم قرن قبل از این واقعه، براساس پیمان سال591م بین امپراتوری های ساسانی ‏و بیزانس تقسیم شده بودند. ارمنستان شرقی، گرجستان شرقی و اران به صورت مرزبانی های مجزا از یکدیگر بخشی از منطقۀ شمال ‏امپراتوری ساسانی را تشکیل می دادند[1] و مناطق غربی ارمنستان و گرجستان نیز در...نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6718