نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 81 - سال بیست و یکم - پائیز 1396

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  خاچکار (بخش دوم) ‏
●  نگاهی به آثار و پژوهش های جورج بورنوتیان در حوزۀ مطالعات ارمنی شناسی و قفقاز
●  خانات ایروان در تقابل شیر و خورشید، هلال و ستاره و عقاب دوسر ‏
●  واپسین روزهای حیات یپرم  خان و اوضاع غرب ‏ایران (1290-1291ش)‏
●  قلعـۀ سورچـه‏ آخرین رزمگاه یپرم  خان
●  کتیبۀ سردار ظفر در میزدج دربارۀ وقایع مشروطه ‏
●  قند پارسی در قفقاز نقش زبان پارسی در سیاست خارجی فرهنگی ایران در کشورهای منطقۀ قفقاز جنوبی
●  بررسی تطبیقی جایگاه اعتقادی کلیسای ارمنی ‏در میان دیگر فرقه  های مسیحی ‏
●  نقش ارمنیان در شکوفایی اقتصادی امپراتوری عثمانی
●  از ایران و ارمنستان تا اسکار گفت و گوی اختصاصی فصلنامۀ پیمان با آناهید آباد، نخستین کارگردان زن ایرانی ـ ارمنی
●  خاموشی و اندوه زنی تنها: تحلیلی بر یوا، فیلمی با ارزش های نهفته و والا
●  مانوئـل ماروتیـان نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر ‏
●  نمایش در زنجان
ســرمقــاله

در تقویم كلیسای ارمنی، دومین شنبۀ ماه اكتبر ـ نیمۀ دوم مهر ـ روز فرهنگ ارمنی نامیده شده كه به بزرگداشت ‏مسروپ ماشتوتس، پدیدآورندۀ الفبای ارمنی در سدۀ پنجم میلادی اختصاص یافته است. در پی ابداع الفبای ارمنی ‏كتاب مقدس و كتاب های دیگر از زبان های یونانی و آشوری به ارمنی برگردانده شد، مدارس بسیاری در سراسر ارمنستان ‏برای آموزش كتابت ارمنی آغاز به كار كرد و جنبشی چنان عظیم در كشور پا گرفت و آثاری چنان ارزشمند ترجمه و تألیف ‏شد كه سدۀ پنجم میلادی در تاریخ ارمنستان عصر زرین فرهنگ ارمنی نام گرفت. به ...
خاچکار (بخش دوم) ‏
نویسنده: شاهن هوسپیان

ارمنستـان تا نیمۀ دوم قرن دوازدهم میلادی تحـت سلطـۀ سلجوقـیان بـود. در ایـن دوران، در برخـی مناطق، که ‏سلطۀ آنان کمتر بود، تراشیدن خاچکار سیر تکاملی خود را طی کرد.‏
در 1144م، خاچکارهایی به سبک جدید در دیر آراکلوتـس[2] در نزدیـکی شهر مـوش[3] با تأثیـر از خاچـکارهای دیر تساخاتسکار[4] تراشیـده شد، با این تفاوت که تزیینات قسمت پایین آنها، که به صورت نوارهای بافته شده و اشکال هندسی و ‏گیاهی است، ارتفاعی بیشتر از خاچکارهای دیگر دارد. این تغییر، کـه سبـب افزایش ارتفـاع خاچـکار ‏شده، سبکی جـدید را از نیمۀ نخـست قـرن ...
نگاهی به آثار و پژوهش های جورج بورنوتیان در حوزۀ مطالعات ارمنی شناسی و قفقاز
نویسنده: دکتر جواد مرشدلو

دربارۀ نویسنده
جواد مرشدلو دانش آموختۀ دکتری تاریخ از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. ‏رسالۀ دکتری وی در زمینۀ تحولات تاریخی قفقاز از سقوط صفویان تا تسلط روسیه نوشتـه شده است و در ‏پژوهـش های اخـیر خود بر مباحـث تاریـخ اجتماعی، فکری و فرهنگی قفقاز و آسیای مرکزی در سدۀ نوزدهم ‏تمـرکز کـرده است. «استعـمار روسی و اسلام شیعـی»، «واپسیـن سال های حکومت خاندان جوانشیر بر قراباغ»، ‏‏«زمینۀ تاریخی و منطق ...
خانات ایروان در تقابل شیر و خورشید، هلال و ستاره و عقاب دوسر ‏
نویسنده: اقتباس وتدوین: رافی آراکلیانس

مقـدمـه
اصطلاح «خانات» به دلیل شباهت صوری، بعضاً و به اشتباه، مفهوم جمع مونث سالم یک اسم را در زبان ‏عربی تداعی می کند، در حالی که ریشۀ این کلمۀ مفرد را باید در زبان ترکی یافت. اصل واژۀ خان به معنای ‏رئیس یک قبیله، که از دوران نفوذ مغولان واقوام تاتار به اقلیم و فرهنگ فارسی زبانان غرب آسیا راه یافت، ‏قان بوده.[3] این واژه در ترکیب کلمۀ خاقان،[4] که در زبان اقوام خاور دوررایج بوده، بیانگر موضع اجتماعی ‏‏ـ سیاسی یک ...
واپسین روزهای حیات یپرم  خان و اوضاع غرب ‏ایران (1290-1291ش)‏
نویسنده: سارا علی لو / دکتر علی نوراللهی

ز مـردن مرا و ترا چـاره نیـست درنگی تر از مرگ پتیاره نیست
چو پیش آمد این روزگار درشت تـرا روی بینـند بهتـر که پشت
بپیچیم زین جایگه سوی جنگ نیاریـم بر خـاک کشـواد ننـگ
‏فردوسی[2] ‏ ‏
مقـدمـه
انقلاب مشروطیت در نتیجۀ اوضاع آشفتۀ سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی ای رخ داد که ایران را در ...
قلعـۀ سورچـه‏ آخرین رزمگاه یپرم  خان
نویسنده: دکتر علی نوراللهی

درآمد
در کتاب های تاریخی ای که دربارۀ مشروطه و حوادث آن ‏نگاشته شده، به نام قلعۀ سورچه (شورجه)واقع در روستای سورچه، [1]فراوان بر می خوریم. نام این قلعه با آخرین لحظات حیات یپرم خان، از سرداران بنام دورۀ مشروطیت، ‏گره خورده است. دربارۀ وضعیت این قلعه اطلاعات خاصی در دست نیست. تصاویر چندانی نیز از آن، در کتاب های تاریخی مربوط به این دوران، وجود ندارد. حوادثی که هنگام ‏درگیری نیروهای مجاهد، به فرماندهی یپرم خان، در این قلعه و ...
کتیبۀ سردار ظفر در میزدج دربارۀ وقایع مشروطه ‏
نویسنده: دکتر علی نوراللهی

مقدمه
کتیبه های پیر غار فارسان، در نزدیکی شهرکرد، از این نظر مهم اند که در آنها به اجمال شرحی از وقایع دوران ‏مشروطیت بر روی دیوارۀ آبشار پیر غار، در منطقۀ میزدج بختیاری، که ملک شخصی ‏بوده،حک شده است. این وقایع از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه قاجار تا پایان شورش دوم سالارالدولۀ قاجار و شکست ‏و تبعید وی به پاریس را دربر می گیرد. کتیبۀ پیرغار به دستور یکی از سران ایل بختیاری به نام خسرو خان سردار ظفر (‏‏1240ـ 1312ش)، فرزند حسین قلی خان ایلخانی و ...
قند پارسی در قفقاز نقش زبان پارسی در سیاست خارجی فرهنگی ایران در کشورهای منطقۀ قفقاز جنوبی
نویسنده: میثم مرتضی زاده

امروزه، روابط بین الملل و سیاست خارجی معانی و گسترۀ وسیع تری نسبت به گذشته های دور یافته است. در گذشته، سیاست خارجی در ‏رابطۀ چند کشور، دولت یا پادشاه با یکدیگر خلاصه می شد که از شئون و کیفیت خاصی نیز برخوردار نبود اما ‏امروزه، در دنیای جهانی شده و به هم پیوسته، روابط بین الملل و سیاست خارجی جنبه های بسیاری را شامل می شود. سیاست خارجی ‏فرهنگی یکی از این جنبه هاست که اهمیتی به...
بررسی تطبیقی جایگاه اعتقادی کلیسای ارمنی ‏در میان دیگر فرقه  های مسیحی ‏
نویسنده: اعظم تیموری / دکتر حسین حیدری

اشاره
با آنکه نویسندۀ مقاله در نوشتار خود از راهنمایی های کشیش گریگوریس، در بخش روابط عمومی خلیفه گری ارمنیان تهران، بهره مند شده است هیئت تحریریۀ فصلنامه ‏مناسب دید که دربارۀ مباحث مطرح شده در مقاله نظر اسقف اعظم سبوه سرکیسیان، خلیفۀ ارمنیان تهران و شمال، را نیز جویا ‏ شود و بخش هایی از مقاله را به نظر ایشان برساند. بدین وسیله از رهنمودهای ایشان سپاسگزاری می شود.‏..
نقش ارمنیان در شکوفایی اقتصادی امپراتوری عثمانی
نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان

اشاره
در شماره های پیشین فصلنامۀ پیمان، دربارۀ نقش ارمنیان در امپراتوری عثمانی مقالات تحقیقی گوناگونی به چاپ رسیده است. بدون شک، معرفی نقش و نفوذ ارمنیان در زمینه های گوناگون توسعۀ فرهنگی، علمی، اجتماعی و ... تنها در چند شماره مقدور نخواهد بود. سعی ما بر آن است تا در شماره های آتی مقاله های بیشتری در این خصوص ارائه دهیم. در این شماره، به نقش ارمنیان در شکوفایی اقتصادی و توسعۀ سرمایه داری در امپراتوری عثمانی پرداخته ایم...
از ایران و ارمنستان تا اسکار گفت و گوی اختصاصی فصلنامۀ پیمان با آناهید آباد، نخستین کارگردان زن ایرانی ـ ارمنی
نویسنده: گریگور قضاریان

اشاره
سینمای ایران امسال (1396ش) شاهد دو رویداد ‏مهم هنری بود. فیلم های دو بانوی فیلم ساز ایرانی ‏به آکادمی اسکار معرفی شدند: فیلم نفس، به ‏نویسندگی و کارگردانی نرگس آبیار از طرف ایران و ‏فیلم یوا، محصول مشترک ایران و ارمنستان، به ‏نویسندگی و کارگردانی آناهید آباد فیلم ساز ‏ایرانی ـ ارمنی، از طرف ارمنستان.‏ تقریباً 27 در صد از کارگردانان فیلم های معرفی شده ‏به آکادمی اسکار امسال را ...
خاموشی و اندوه زنی تنها: تحلیلی بر یوا، فیلمی با ارزش های نهفته و والا
نویسنده: دکتر قوام الدین رضوی زاده

همـان گـونه کـه رباعـی در شـعـر فارسـی تنگ ترین قالب برای بیان مفاهیم است و هـرچـه مفاهیم ژرف تـر و ‏فلسفی تر باشـد، گـنجـاندن آنـها در ایـن قالـب کوچک دشـوارتر خـواهد بود، برای یک رمان نویس و یا یک فیـلم ساز هم ‏جـای دادن مفـاهیم پیـچـیده و فراگـیر در فضاهایی تنگ مانند روستا کاری بس دشـوار و طاقت فرساست. فـراگیـر از آن ‏جـهت کـه به خـواننـده، یا بیننـده، ایـن احـساس دسـت دهـد کـه حوادث اتفـاق افتـاده یا گفت و گوهای رد و بـدل شده ‏می توانـست در یک شـهر بـزرگ یا...
مانوئـل ماروتیـان نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر ‏
نویسنده: ادوارد هاروطونیانس

مانوئل ماروتیان، بازیگر و کارگردان تئاتر و نمایشنامهنویس ارمنی، بنا به نوشتۀ خود در روزی نو از سالی ‏نو و قرنی نو ـ اول ژانویۀ 1901م / 1279ش ـ در شهر وان، در ترکیۀ کنونی، به دنیا آمد. شهر ‏وان، در کنار دریاچهای به همین نام، از نقاط تاریخی ارمنستان بوده است که در 1914م از 41,000 نفر جمعیت ‏آن، 23,000 نفر ارمنی بودند. شهرها و روستاهای ارمنینشین بسیاری نیز در پیرامون این شهر وجود ‏داشت. خاندان ماروتیان تا سال خونین 1915م در این شهر زندگی می کردند.‏..
نمایش در زنجان
نویسنده: مانوئل ماروتیان
مترجم: ادوارد هاروطونیانس

در اواخر 1921م، در تبریز، به فکر افتادیم که یک گروه نمایـش تشکیل دهیم و با اجرای نمایش هایی از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر سفر کنیم تا به اروپا برسیم و ادامۀ تحصیل دهیم. اما چگونه و با چه امکاناتی باید درس می خواندیم؟ در این باره فکری نکرده بودیـم. هیـچ یک از ما امکاناتی نداشت. امیدهایی وجود داشت که با پذیرفته شدن در دانشگاه هـای پراگ، پایتخت چکسلواکی، بتوانیم به رایگان تحصیل کنیم.
گروه تشکیل شد. نام ...نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6784