نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

 

نحوه اشتراک فصلنامۀ پیمان

 

برای اشتراک فصلنامۀ پیمان، لطفاً فرم پایین را تکمیل کرده همراه با اصل رسید بانکی به مبلغ ششصد هزار ریال بابت اشتراک یک ساله و هزینه های پستی به حساب سپردۀ شمارۀ 1-3007955-800-110 بانک اقتصاد نویـن کــد 110 به نـام واهیک آقاکیانت، ویژیر دانیالی و آربی مارتین واریز نمایید و به آدرس:

 

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه نظری پلاک4، دفتر فصلنامه پیمان ارسال فرمایید.

 

لطفاً تصویر فیش بانکی را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگاه دارید.

 

 

توجه:

بر روی فرم راست کلیک کرده و save نمایید. فرم در اندازه بزرگ و مطلوب برای پرینت save خواهد شد.

 

  

فرم درخواست اشتراک سالانه فصلنامه پیمان
 

 




نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6704