نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

 

فصلنامۀ فرهنگی پیمان

 

     

فصلنامه پیمان زیر نظر موسسۀ ترجمه و تحقیق هور و به كوشش و همت جمعی از پژوهشگران و فرهنگ دوستان ارمنی و همكاری بی‏دریغ محققان و نویسندگان فارسی زبان در موسسۀ هور منتشر میشود.

هدف از انتشار فصلنامه، معرفی مشتركات فرهنگی ایرانیان ارمنی و سایر ایرانیان به طور عام و شناساندن بزرگان دانش و فرهنگ و آثار آنان به ویژه در ارتباط با فرهنگ ایران زمین بطور اخص، ارائه جلوه‏هایی از فرهنگ و عدالت خواهی تاریخی ارمنیان به پژوهشگران و خوانندگان خود بوده است.

فصلنامۀ پیمان از بهار سال 1375 به خانواده نشریات ایرانی پیوسته و با گسترش مستمر دایرۀ همراهان و بسط گسترۀ تحقیقات فرهنگی خود، هم اینك در قالب مرجعی پربار در دسترس دانش پژوهان و محققان فرهیخته قرارگرفته است.

 فصلنامۀ پیمان طی شمارگان گذشته خود بر آن بوده است كه پیام فرهنگ و ادب فارسی را به ادبیات ارمنی و سخن ادب ارمنی را به دریای فرهنگ فارسی زبان راه داده، بتواند قدمی هر چند كوچك در راه دوستی تمدن‏ ها بر دارد.

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس وارطان وارتانیان

زیر نظر:  مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور

سردبیر: آرمینه آراکلیان

هیئت تحریریه: آرپی مانوکیان، روبرت بگلریان، شاهن هوسپیان، ادوارد هاروطونیانس، دکتر کارن خانلری، گریگور قضاریان، آرمیک نیکوقوسیان، دکتر قوام الدین رضوی زاده

ویراستار: مریم فکوریان

طراحی جلد و صفحه آرایی: کارولین آرمن

مسئول دفتر فصلنامه: استینه جان درمیان

همکاران: کارینه داویدیان، رافی آراکلیانس،  هامو واسیلیان

رئیس روابط عمومی و مدیر پخش فصلنامه: نژده مارکاریان

مسئول وبسایت فصلنامه: نائیری بالایانس هارطون

 

 

نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

 

 
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 4789