نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

زخمی نو به روح آزردۀ ارمنیان


 درحالی كه سرتاسر جهان مملو از تعریف و تبلیغ جهان  شمولی و وصف چشم  انداز خوش  منظر دهكدۀ  جهانی است و درحالی كه همۀ جهانیان دم از تمایل روز افزون به فراهم آوردن زندگی مسالمت آمیز و ‏تفاهم متقابل آمیخته با صلح برای همگان می زنند ارمنیان پراكنده در پیرامون سرزمین های مادری ‏خود مانند سوریه، عراق، تركیه و جمهوری آذربایجان، همچون سال های پیش، مورد تجاوز قرار می گیرند و به اجبار خانه و كاشانۀ اجدادی خود را ترك می كنند.‏

فرار از قبول مسئولیت درخصوص تعامل با همنوعان، حب و بغض و زیاده  طلبی، بخش عمده ای از ‏آسیای صغیر و منطقۀ تاریخی بین النهرین را، که امروزه بخش هایی از عراق و سوریه را شامل می شود، در دو دهۀ اخیر به آشوب كشانده و موجودیت اقلیت های دینی مقیم این ‏منطقه و به ویژه، ایزدی های كرد را به مخاطره انداخته است.‏

این در حالی است كه ایزدی های كرد، كه نه در آیین، نه درملیت و نه در فرهنگ با ارمنیان ‏ارمنستان هم  سویند، در خانۀ ارمنیان و در مقام بزرگ ترین اقلیت قومی جمهوری ارمنستان از ‏حقوق كامل شهروندی بهره مندند و نمونه ای كامل از احترام متقابل و همزیستی مسالمت  آمیز ‏اقوام را در پیش چشم جهانیان به قضاوت گذاشته اند.‏

مهد تمدن بشر اما ناظر صحنۀ دیگری است.‏ سیاست بازان جهان این بار ملبس به لباس سیاه و تحت لوای پرچم سیاه تروریست ها هر آن كس را كه با ‏باورهایشان مخالف است به دار می  كشند و هر آنچه را كه برای دیگر اقوام منطقه محترم است ‏ویران می كنند.‏

رسانه ها مملو ازخبرهای دیوانه كننده هستند و مردم منطقه و جهان در آستانۀ خزان طبیعت نگران ‏آلوده شدن بیش از پیش جهانشان به گناهان نابخشودنی.‏ در این لحظه از تاریخ خبری بس ناگوار قلب ایرانیان ارمنی و ارمنیان جهان را به درد ‏آورده است:‏

« سیاه پوش ها، در نیمه شب یكشنبه 29 شهریور1393ش، كلیسای شهدای مقدس، یادوارۀ نژادكشی ارمنیان، واقع در دهكدۀ مـَرقـَده، درچهل كیلومتری دیر الزور، ششمین شهر بزرگ سوریه، را به ‏كلی ویران كرده اند. ‏ساختمان موزۀ مجموعۀ یادواره، كه محل نگهداری به جای مانده های اولین نژاد كشی قرن بود، ‏نیز با خاك یكسان شده است».‏[1]

كلیسای شهدای مقدس دیر الزور هم زمان با هفتاد و پنجمین سالروز نژادكشی ارمنیان، ‏در مكانی كه از سوی بسیاری بازداشتگاه آشوویتس ‏ارمنیان نام گرفته است، در سال 1990م بنا شده بود و هرساله در 24 آوریل میزبان هزاران ارمنی ‏ای بود كه از ارمنستان و دیاسپورای ارمنیان جهان برای ادای احترام به روح جان باختگان بی گناه ملت خود گرد آن جمع می شدند.‏

 

Click to enlarge
کلیسای شهدای مقدس دیرالزور

 

امپراتوران عثمانی در تابستان 1916م بیش از دویست هزار زن و كودك ارمنی را در قرارگاه دیر‏الزور و بیابان های اطراف آن قتل عام کردند و امروز نیروهای داعش كلیسای شهدای مقدس دیر  الزور را، كه سال گذشته آن را مورد تاراج و هتك حرمت قرار داده بودند، با مین و دینامیت منفجر كردند.‏

 

Click to enlarge
Click to enlarge
کلیسای شهدای مقدس دیرالزور پیش از تخریب و پس از تخریب
 

 

این عمل وحشیانۀ مدعیان پرچمداری دین و ایمان در روز و ساعاتی اتفاق افتاد ‏كه ملت ارمنی بیست و سومین سالروز استقلال خود را در ارمنستان و سراسرجهان جشن می گرفت. ‏

نیروهای داعش بیش از دو سال بود كه منطقۀ دیرالزور را، همچون بسیاری از سرزمین های ‏حاشیۀ مرز مشترك سوریه و عراق، در اشغال خود داشتند اما كلیسای آن و روح و روان ارمنیان ‏را زمانی مورد تهاجم نهایی قرار دادند كه تنها دو روز از آزادی چهل گروگان ترك به اسارت گرفته شده به دست ‏نیروهای داعش و تحویل آنها به دولت تركیه می گذشت.‏

آزادی كامل تمامی گروگان های کنسولگری ترکیه و حمایت ظاهراً پزشكی از برخی از مجروحان داعش در بیمارستان های تركیه درحالی اتفاق افتاد كه نیروهای داعش گروگان های دیگر ملیت ها را در ملأ  عام و در برابر چشم ‏جهانیان سر بریدند.‏

آیا تخریب یادوارۀ بزرگداشت یاد میلیون ها ارمنی، كه طی نژادكشی سال  سیاه ‏‏1915م به دست حکومت عثمانی قتل عام شده بودند، حلقه ای از زنجیر دوستی داعش با ‏تركیه نیست؟ آیا تهاجم به یادمان رنج ارمنیان و زدن زخمی نو به روح آزردۀ این ملت، در آستانۀ برگزاری یك صدمین سال نژادكشی ارمنیان، از جمله برنامه های ‏دولت تركیه در استمرار نژادكشی نیست؟ ‏آیا هیچ رابطه ای بین سازماندهی ثروتمندترین و قوی ترین گروه تروریستی جهان، مسلح کردن ‏سیاه  پوش ها با تانك و دیگر سلاح های سنگین و تأمین بودجۀ كافی برای آنان از محل فروش ‏غیرقانونی نفت با هشدار به ارمنیان برای دست شستن از تقاضای بر ‏حق آنان برای احقاق حقشان وجود ندارد؟

تركیه ای كه اینك از مقابله با این گروه تروریستی سیاه سر باز زده تنها چند ماه پیش مرز خود با ‏سوریه را گشود تا نیروهای وحشت و ارعاب از آن بگذرند، وارد خاك سوریه شوند، شهر ارمنی  ‏نشین كساب (کسب) را درشمال غربی سوریه و دهكده  های پرجمعیت اطراف آن را تصرف كنند، كلیسای ‏شهر را مورد بی  حرمتی قرار دهند و ساكنان شهر را بی  خانمان كنند.‏

افزون بر خبر كشته شدن هشتاد نفر از ارمنیان بی گناه ساكن شمال سوریه نابودی یادوارۀ ‏نژادكشی 1915م روح ایرانیان ارمنی را هم جریحه دار كرده و فصلنامۀ پیمان را ‏مكلف به تشریح اوضاع و تقدیم تقاضا به پیشگاه همۀ ایرانیان، برای همدردی و ابراز آن در نزد ‏جهانیان، ساخته است.‏  

 

پی نوشت:

Asbares.news Sept. 22,2014‎; CNSnews, Sept.23,2014 ; Henri Neuendorf Sept 29,2014 - news.artnet.com

 
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 23052