نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

ســرمقــاله


در تقویم كلیسای ارمنی، دومین شنبۀ ماه اكتبر ـ  نیمۀ دوم مهر ـ روز فرهنگ ارمنی نامیده شده كه به بزرگداشت ‏مسروپ ماشتوتس، پدیدآورندۀ الفبای ارمنی در سدۀ پنجم میلادی اختصاص یافته است. در پی ابداع الفبای ارمنی ‏كتاب مقدس و كتاب های دیگر از زبان های یونانی و آشوری به ارمنی برگردانده شد، مدارس بسیاری در سراسر ارمنستان ‏برای آموزش كتابت ارمنی آغاز به كار كرد و جنبشی چنان عظیم در كشور پا گرفت و آثاری چنان ارزشمند ترجمه و تألیف ‏شد كه سدۀ پنجم میلادی در تاریخ ارمنستان عصر زرین فرهنگ ارمنی نام گرفت. به مناسبت روز فرهنگ ارمنی آیین ‏ویژه ای در كلیساها و برنامه  هایی در مراكز فرهنگی و انجمن  های جوامع ارمنیان برگزار می  شود و مطبوعات مطالب ‏بسیاری در نكوداشت كار سترگ این بزرگ  مرد و هم  اندیشان او منتشر می سازند چراکه خدمات آنان موجب استحكام پایه های دین و هویت ارمنیان، به ویژه، ‏در دوران ضعف یا  فقدان حكومت شد.‏

در سال  های اخیر، فصلنامۀ پیمان نیز، به پیروی از این سنت شایسته، در شمارۀ پاییز هر سال هر چه بیشتر به موضوعات ‏فرهنگی می پردازد و هم زمان با به بار نشستن طبیعت، ثمرات فرهنگ ارمنی را ارج می  نهد.‏

شمارۀ پاییز فصلنامه با مقالۀ «خاچكار» ـ به معنای چلیپاسنگ یا صلیب سنگ ـ آغاز می  شود كه بخش نخست ‏آن در شمارۀ پیش به نظر خوانندگان رسیده است. چلیپاسنگ از مظاهر منحصر به فرد فرهنگ ارمنی است كه ریشه در ‏اعماق تاریخ دارد و با روی آوردن ارمنیان به مسیحیت نمادهای این دین را در خود بازتاب داده است.‏

تحلیلی از فیلم یوا، محصول مشترك ایران و ارمنستان و گفت و گو با نویسندۀ فیلم نامه و كارگردان فیلم بخش های دیگری از ‏مطالب این شمارۀ پیمان است كه در آنها از سویی جنبه  های گوناگون فیلم نامه و فیلم زیر ذره بین كارشناسانه قرار گرفته ‏و از سویی دیگر، رویكردها و برداشت  های كارگردان بازتاب یافته است.‏

در شمارۀ 78، به مناسبت صد و دهمین سال صدور فرمان مشروطیت، به زندگی پرتلاش یپرم  خان پرداختیم. در این شماره مطالبی را دربارۀ این رهرو راستین راه مشروطیت، از دیدگاهی دیگر و با قلمی دیگر، به داوری ‏خوانندگان می  سپاریم. ‏

در دانشگاه های نقاط دور و نزدیک جهان، بسیارند چهره  های علمی و هنری ایرانی، که منشأ آثاری بوده و هستند و چه ‏بسا شماری از آنان در ایران کمتر شناخته شده  اند. در این شماره، دانشمندی تاریخ شناس معرفی شده ‏که حوزۀ پژوهش های وی ایران عصرقاجار و قفقاز است و چنان که می دانیم تاریخ قفقاز جدای از تاریخ ایران نیست. همچنین، ‏مقاله ای بر اساس یکی از پژوهش های همین دانشمند دربارۀ خانات قفقاز و ایروان تدوین شده که دربرگیرندۀ ‏اطلاعات تاریخی جالبی است.

در بخش چهره ها، به معرفی هنرمندی پرداخته ایم که دست روزگار او را با ایران پیوند داده بود. ‏این هنرمند، که بیشتر بر صحنۀ تئاتر محافل ارمنی ظاهر می شده، در جوانی و برحسب اتفاق در زنجان به اجرای نمایش ‏گونه ای پرداخته که شرح آن را با قلم طنزآمیز خود نگاشته است.‏

«بررسی تطبیقی جایگاه کلیسای ارمنی در میان دیگر فرقه های مسیحی» در زمرۀ مطالبی محسوب می شود که مورد علاقۀ بسیاری از ‏کسانی است که با ارمنیان تماس و مراوده دارند. درضمن، این نخستین مقاله ای است که با این موضوع در فصلنامۀ پیمان ‏چاپ می  شود. ‏

دربارۀ نقش ارمنیان در امپراتوری عثمانی مطالب فراوانی در شماره های پیشین پیمان آمده اما هنوز ناگفته ها فراوان ‏است. با توجه به تلاش هایی که برای زدودن نام ارمنی و آثار ارمنیان از صفحات تاریخ ترکیه می  شود لازم ‏است واقعیت های تاریخی هرچه بیشتر بازگو شود تا مبادا در دراز مدت جعل و تحریف تاریخ، که ترکیه و برادر کوچکش در قفقاز سابقه و تجربۀ فراوانی در آن دارند، موجب آشفتگی اذهان گردد و بر واقعیت های تاریخی  سایه افکند. در همین ارتباط در این شماره نیز نگاهی داریم به تلاش  های ارمنیان در امپراتوری عثمانی در زمینۀ به کار گیری و اشاعۀ  شیوه  های نوین فعالیت های مالی و اقتصادی رایج در کشورهای پیشرفتۀ وقت.‏
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6835