نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

سرمقاله


تهران در نیمروز 4 اردیبهشت امسال (1393ش) حال و ‏هوای دیگری داشت.‏ هزاران تن از ایرانیان ارمنی، با مشت های گره ‏كرده و شعارهایی رسا، مسیر منتهی به سفارت تركیه ‏را در می نوردیدند.‏ ارمنیان در تب و تاب بودند.‏ ارمنیان در تب و تاب اند و هم میهنان فارسی ‏زبانشان حق دارند كه از علت برآشفتگی آنان با خبر باشند.‏

بهار امسال و نود و نهمین سالگرد نژادكشی ارمنیان ‏در آوریل 1915م، با صحنه آرایی دولتمردان تركیه، وارثان تاریخ سیاه اجداد خود، همراه ‏بود.‏ نخست وزیر تركیه در شب سالگرد نژادكشی، با حضور در انظار مردم، برای نخستین بار از تریبون دولت ‏مراتب تأسف خود را بابت نارحتی هایی ابراز داشت كه در حین جنگ ‏جهانی اول گریبان همۀ شهروندان تركیه را، اعم از ترك و ‏ارمنی و كرد و ...، گرفته بود ‏و از نخبگان ارمنی برای تشكیل كمیتۀ حقیقت یاب ‏دعوت به عمل آورد.‏
سخنان ایشان در نظر شماری ازهم پیمانان تركیه و ‏سردمداران كشورهایی كه فرصتی برای تفكری جهان شمول ‏برای خود قائل نبوده و نیستند عبرت آمیز، انسان دوستانه و راه گشای صلح و دوستی در میان ملل آمده است حال آنكه ارمنیان جهان، وارثان خاطرات دردناك و ‏صاحبان اثرات مخرب روحی برجای مانده از اولین ‏نژادكشی قرن، سخنان او را تحریف حقیقت، سیاستی برای ‏تخریب فعالیت های دادخواهانۀ ارمنیان در آستانۀ ‏یك صدمین سالگرد نژادكشی و داستانی قدیمی در قالبی نو ‏می دانند.‏
سخن به ظاهر مسالمت آمیز كشوری كه به مدت بیش از ‏بیست سال مرز خود را با ارمنستان مسدود كرده؛ به ‏استناد مادۀ 301 قانون اساسی خود هر شهروند ‏تركیه را كه سخن از نژادكشی ارمنیان بر زبان آرد تحت ‏تعقیب قانونی قرار داده؛ قاتل هراند دینك، ‏روزنامه نگار صلح جو و ارمنی تبار ترك را در حمایت ‏خود گرفته؛ به تخریب آثار مادی و معنوی به جای ‏مانده از ساكنان اصلی شبه جزیرۀ آناتولی ادامه ‏داده و به همین تازگی راه عبور از مرز خود به سوریه ‏را برای گروه های مسلح اخلالگر باز كرده و شرایط را برای تخلیۀ ‏سكنه، غارت اموال و تخریب اماكن مذهبی شهر ارمنی ‏نشین كساب، در شمال سوریه، فراهم آورده است، نمی ‏تواند چیزی به جز ریا و تزویر باشد.‏
پیشنهاد اخیر وزیر امور خارجۀ تركیه در خصوص ‏آمادگی دولت مطبوعش برای اعطای تبعیت به كلیۀ ‏ارمنیانی كه ریشه در تركیه دارند نیز لباسی است ‏بر تن اسكلتی دردمند.‏
در نمایش نامۀ پیشنهادی مزبور، ارمنیان پراكنده در ‏دایاسپورای ارمنی به تركیه بازمی گردند، خدمت ‏نظام وظیفه خود را برای ارتشی كه سابقه ای آن ‏چنانی دارد انجام می دهند و از ترس طناب دار مادۀ 301 ‏قانون اساسی تركیه، كه همواره در بالای سرشان ‏آویزان خواهد بود، از یادآوری نژادكشی و ارائۀ ‏خواست خود منصرف می شوند. ارمنیان در آستانۀ یك صدمین سال نژادكشی و در ‏رویارویی با این چنین سیاست مدارانی، نمی توانند كه ‏در تب و تاب نباشند.‏
فصلنامۀ پیمان، كه به نوعی بیانگر ‏اعتقادات و روحیات ایرانیان ارمنی به زبان فارسی است، بر این ‏باور است كه تحلیل روحیات انسان ها و جوامعی كه ‏ سوانح و ضایعات هولناكی را از گذشتۀ خود به ‏ارث برده اند سبب همزیستی مسالمت آمیز، تفاهم ‏اجتماعی بیشتر و اجتناب از تكرار سوانح مشابه در ‏ابعادی وسیع تر خواهد شد.‏
هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پیمان بنابر رسالت ‏خود، که هرساله شمارۀ بهاری نشریه را به مطالبی در بارۀ اولین ‏نژادكشی قرن و نقش فرهنگ ارمنیان در قلمرو ‏عثمانی اختصاص می داده، این بار نیز مجموعه ای ‏از مقالات مرتبط نظیر «ارمنی تباران پنهان و آشکار ‏در ترکیه»، «سیری در تحولات عقیدتی و سیاسی ‏امپراتوری عثمانی»، «دانشنامه های نژادکشی و ‏مسئلۀ ارمنیان»، «سنگ نبشته های یادبود نژادکشی ‏ارمنیان در ارمنستان غربی»، «کابوسی ‏هولناک که هرگز از یاد نخواهد رفت» و «نقش ‏ارمنیان در هنر معماری امپراتوری عثمانی» را در ‏اختیار خوانندگان خود قرار داده است. امید که مقبول افتد.
 
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 27298