نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

سرمقاله


آغاز سال نو را همۀ مردم جهان در همۀ نقاط جهان گرامی میدارند و با دلی شاد و رویی گشاده فرا رسیدن روزهایی بهتر را برای یكدیگر آرزو میكنند. کلمات بهتر و آرزو نزد هر قوم رنگ و ماهیتی دیگر و ریشههایی متفاوت در فرهنگ و ادب مختص به آنان دارند.

ایرانیان فارسیزبان و همچنین ما ایرانیان ارمنیزبان روزهای بهتر را در سایۀ الطاف خداوند و آرزوی رسیدن به آن را در گرو مقدرات نیروی ماوراءالطبیعه میدانیم. گواه این حقیقت را، كه ناظر بر همرنگی باورهای دو قوم ارمن و فارس است، میتوان در اصلیترین كلام حاکی از تهنیت و شادباش در نزد این دو قوم دید.

كلمۀ «مبارك» نزد فارسیزبانان و واژۀ «شنورح»[1] نزد ارمنیزبانان، هر دو كلماتی مصطلح و مترادفاند برای اشاره به مفهومی واحد، یعنی تبرك جستن یا آرزوی خوبیهای بلاعوضی كه بدون درخواست ما انسانها به ما ارزانی شده و میشود.

خوانندۀگرامی، نوروزت مبارك، «شنورحآوور نورتاری».[2]

محور اصلی این شماره از فصلنامۀ پیمان، بنابر درخواست برخی از خوانندگان، در كنار مطالب گوناگون، بررسی تاریخ كلیسای مریم مقدس و رسالت مراكز فرهنگی و آموزشی مستقر در پیرامون آن است.

بررسی زندگی اجتماعی ارمنیان ایران بازگوکنندۀ اصرار و ابرام همیشگی آنها در گرد آمدن حول كلیساها و استقرار نهادهای فرهنگی خود در پیرامون آنهاست. بازتاب كامل این واقعیت در ساختار كلیسای مریم مقدس، مدارس، انجمنهای خیریه، موزه و نهادهای ادبی و اجتماعی همجوار آن، هیئت تحریریه و پژوهشگران فصلنامه را برآن داشت تا ضمن درج مستندات تاریخی گزارشی را در مورد مراکز فرهنگی پیرامون كلیسای مریم مقدس در اختیار خوانندگان قرار دهند.

این گزارش را آغازگر برنامهای میدانیم برای شناسایی و معرفی كلیساهای دیگر و نهادهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان ارمنی كه سالهای متمادی شاخص حضور پررنگ ارمنیان در ایران بوده و هستند.

تاریخنگاری ارمنی قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی؛ ریشهشناسی واژههای آرامازد، اهورامزدا و ماشتوتس؛ قالی یتیمان ارمنی؛ معرفی چهرههای هنری و ادبی؛ و مقالات دیگری كه در این شماره عرضه شدهاند معرف دیدگاهها و انتظارات اجتماعی، روحیات و علایق ایرانیان ارمنی و ارمنیان جهان هستند و همچون همیشه با هدف شناساندن این قوم كهن، به خوانندگان فصلنامه و پژوهشگران این عرصه عرضه شدهاند.

 

 

 

پی نوشت ها:

Shenorh 1ـ 

 به معناي سال نو مبارک.Shenorhavor Nor Dari

 

 
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 23078