نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

سرمقاله


 فصلنامۀ پیمان در این فصل پاییزی، که مصادف است با ایام جشن فرهنگی ارمنیان، شاهد به بار نشستن كوشش مستمر پیمانیان در نیل به هدف خود نیز هست. امروز، هدف جلب همکاری خالصانۀ هم وطنان فرهیخته و اندیشمند فارسی زبان با این فصلنامه از ناممكنی دور از دسترس به واقعیتی ملموس تبدیل شده است.

فصلنامۀ پیمان، که با هدف بازنگری و معرفی اشتراكات فرهنگی دو ملت كهن فارس و ارمن و متعاقباً، گسترش مناسبات فرهنگی دو ملت در زمان حاضر قدم به دنیای مطبوعات گذاشته، اینك خود را در تركیب و تلفیق همكاری های اندیشمندان دو ملت، به ویژه، در جلب حضور فعال فرهیختگان فارسی زبان در بطن فرهنگ ارمنی و نیل به هدف مقدس خود پیروز می بیند.

در این شماره، دكتر قوام الدین رضوی زاده طی مقاله ای مبسوط به معرفی آبیك آواكیان پرداخته و آثاری از او را برای اولین بار به زبان فارسی ارائه کرده است. نكتۀ قابل تعمق اینكه آواكیان، نویسندۀ زاده شده در ایران، كه نویسندگی به زبان ارمنی را در خارج از این مرز و بوم آغاز كرده و همۀ نوشته هایش رنگ و بوی طبیعت ایران و روابط اجتماعی ایرانیان را دارد، تا كنون نزد بسیاری از ارمنیان ایران نیز ناآشنا مانده.

آقای مهدی علی اكبرزاده پژوهشگر فارسی زبان دیگری است كه در این شماره به معرفی ساركیس خاچاتوریان پرداخته، استاد نقاشی كه در اوایل 1300ش، به دعوت مقامات دولتی، برای مرمت نقاشی های قدیمی به ایران آمد و نه تنها مورد حمایت و تشویق حكمرانان وقت ایران قرار گرفت كه به تعلیم و تربیت بسیاری از نقاشان چیره دست معاصر ایران نیز پرداخت.

در این مجال، فرصت را مغتنم می شماریم تا دورادور دست این دو فرهیختۀ ایرانی فارسی زبان را صمیمانه بفشاریم و از دیگر اندیشمندان برای بازنگری، تحقیق و گزارش در خصوص گام هایی كه دو فرهنگ ایرانی و ارمنی را به هم نزدیك و نزدیك تر كرده اند دعوت به عمل آوریم.

نخست نامه ها، اولین كتاب های آموزشی مدارس فارسی زبان به قلم ماطه وُس خان ملیكیانس درعهد قاجار، نمود دیگری هستند از همكاری اندیشمندان ارمنی و ایرانی در ارتقای فرهنگی كه متعلق به تمام جهانیان بوده و خواهد بود.

شماره هایی از فصلنامۀ پیمان، كه در بهار هر سال در قالب ویژه نامه منتشر می شود، بنابر رویۀ فصلنامه به انعكاس مطالبی در خصوص واقعیت تلخ نژادكشی ارمنیان در بهار 1915م اختصاص دارد اما اینك، در آستانۀ یك صدمین سالگرد نژادكشی ارمنیان، هیئت تحریریه پیمان بر آن شده است تا بخش هایی از شمارۀ کنونی و هر یك از شماره های آتی خود را به مقاله هایی در مورد اولین نژادكشی قرن بیستم اختصاص دهد و از این طریق به وظیفۀ انسانی خود در جهت روشنگری اذهان عمومی، بررسی علل وقوع كشتار جمعی و در نهایت، ممانعت از تكرار جنایت های مشابه در جهان عمل کند. این مهم در این شماره با نوشته ای به قلم دکتر نیكلای هوهانیسیان و ترجمۀ آقای گارون سركسیان و معرفی کتاب سیاه به قلم آقای گریکور آراکلیان محقق شده است. باشد كه این اقدام گامی باشد در جهت بیدار كردن اذهان ناآگاه و خاموش

 نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 93