نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

نماد یاد بود یكصدمین سالگرد نژادكشی ارمنیان به دست حاكمان عثمانی

نویسنده: رافی آراکلیانس

 جامعۀ بین  الملل در حالی یكصدمین سالگرد اولین نژادكشی قرن بیستم را پشت سر می  گذارد که هر لحظه ‏منتظر فاجعۀ انسانی دیگری است. پس از نژادكشی ارمنیان در 1915 م، جهان شاهد نژادكشی  های بی شمار ‏دیگری چون جنایات نازی  ها در اروپا، كشتار رواندا، جنایت  های خمرها دركامبوج و دولتمردان سودان در ‏دارفور و قتل  عام مردم بوسنی بوده و در پی اصرار عاملان اولین نژادكشی قرن در انکار جرایم تاریخی و عدم مجازات مسئولان آن شاهد وقایع ‏دهشتناك دیگری در دیگر نقاط جهان خواهد بود.‏

Click to enlarge
نماد صدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان
ارمنیان بازمانده از نژادكشی و پراكنده در اقصا نقاط جهان با بزرگداشت یاد 5/1 میلیون قربانی هم نژاد خود، ‏در 4 اردیبهشت 1394 ش / 24 آوریل 2015م نه تنها فریاد دادخواهی خود را به گوش جامعۀ بین الملل ‏رساندند بلكه مصمم هستند تا با ترغیب دولتمردان تركیه به قبول نقششان در نژاد كشی بزرگ قرن این زخم ‏باز را التیام بخشند و مانع از ادامۀ جنایت های بشری و وقوع نژادكشی های دیگر شوند.‏

با نیت بسیج همگان، نمادی ویژه برای رساندن پیام میلیون ها قربانی نژادكشی به جهانیان، تهیه ‏و در معرض دید و داوری عموم گذاشته شده است:‏

پیام نماد : به یاد دارم و دادخواهم ‏

طرح نماد :‏ شمایی از یک گل پنج پر، رنگ آمیزی شده با چهار رنگ سیاه، بنفش روشن، بنفش پررنگ و زرد با مفاهیم گذشته، حال ، آینده و ‏زندگی و تلاش.‏

شرح دیدگاه  های ملحوظ در نماد

نماد یاد بود یکصدمین سالگرد نژادكشی ارمنیان بر محورتصویری از یك گل استوار شده تا ‏اشاره ای داشته باشد به ماهیت بی آلایش و موجودیت پاک گل وخلاقیت خداوندی. انتخاب ‏تصویر یک گل سبب شد تا این نماد استثنایی، بر خلاف نمادهایی كه مفهوم سیاسی آشکار و ‏پنهان آنها عمدتاً بینندگان را در جبهه های مخالف و موافق گرد هم آورده و دشمنی را پی می ‏افکنند، موجد اتحاد و زیبندۀ مفهوم حق و عدالت باشد. ‏ ‏

Click to enlarge
گل فراموشم مکن

این گل، كه در بیشتر زبان  ها «فراموشم مكن»[1] نام دارد، تناسب غیر  قابل  انكاری با واقعیت کنونی ‏ملت پراكنده در سرتاسر جهان ارمنی دارد، كه ماهیتاً تشنۀ دادخواهی است.‏

ساختار فیزیكی گل «فراموشم مكن» تعداد و رنگ مشخص گلبرگ  ها، تخمدان و پرچم  ها و ‏مناسبت آن برای نمایش دادخواهی ارمنیان مقیم دیاسپورا[2] و مام وطن، انگیزۀ انتخاب این طرح ‏بوده است.

‏ ‏ هریك از پنج گلبرگ این نماد نمایندۀ یكی از قاره های جهان و حضور اجباری قوم مهاجر و ‏تبعیدی ارمنی در هر یک از این پنج قاره است و رنگهای به کار گرفته شده، که بی شباهت ‏به رنگ طبیعی گل «فراموشم مكن» نیست، به گذشته، حال، آینده و ابدیت اختصاص داده ‏شده. ‏

نژادكشی سرخ ارمنیان در سرزمین مادری تحت اشغال عثمانی های دیروز و ادامۀ آن به ‏صورت نژادکشی سفید در تركیۀ امروز دلیل اصلی وجود دیاسپورای ارمنی و پراكندگی ‏گستردۀ قوم ارمن در سرتاسر جهان است.‏

گل «فراموشم مكن»، که نام آن این بارتداعی  گر یاد قربانیان فراموش نشدۀ اولین نژادکشی قرن بیستم شده، رابطۀ ‏خاصی نیز با روح و عواطف انسان  ها در سایر نقاط جهان داشته است. این نام که ریشه در ‏یک افسانۀ عاشقانۀ عامی قرون وسطای آلمان دارد، در ادوار بعد بارها برای بزرگداشت یاد ‏عزیزان از دست رفته در جنگ  ها، حوادث دلخراش و سوانح خاص، نزد اقشار گوناگون مردم دنیا نظیر ‏کانادا، آلمان، ارمنستان و حتی درلابلای سطوری از اشعار ایرج میرزا به کار گرفته شده است.‏

 

 

رنگ  ها و روان  شناسی آنها در نماد یادبود

     

رنگ سیاه، در قسمت تخمدان نماد گل « فراموشم مکن» یادآور روزهای هولناك ‏گذشته و رشد فزایندۀ خشم درون حاصل از آثار اولین نژادكشی قرن و هلاكت 5/1 میلیون ‏ارمنی در چنگال حاکمان عثمانی است.‏

رنگ سیاه از گذشته های دور به رنگ سوگواری معروف بوده و عموماً در مراسم عزاداری به ‏كار گرفته شده. این رنگ در علم روان  شناسی مرتبط با دنیای ناشناخته، مرموز و پنهان انگاشته شده ‏است. ‏

به عكس برداشت ظاهری عوام از رنگ سیاه،که آن را نشانه  ای از غم و درد می  شمارند، این ‏رنگ حاکی از تمایل به فرو رفتن در خود، بر قراری انضباط درونی، جزم كردن عزم و مقابله با ‏عواطف خارجی است. ‏

رنگ سیاه حائلی بین شخصیت افراد و دنیای اطراف آنها برای مخفی كردن نقاط ضعف، ‏احساس نا امنی و فقدان خودباوری است. آرامشی كه رنگ سیاه به همراه دارد سرپوشی بر ‏روی دنیایی مملو از تلاطم  های درونی است و شاید به همین دلیل از دیر باز رنگ منتخب پوشش كشیش  های كلیسای ارتدكس ارمنستان بوده است. ‏

انتخاب رنگ لباس سیاه كاهنان، كشیش  ها و شاید هم سیاه جامگان (كه با مراسم سوگواری ‏بی  ارتباط است) با تعاریف روان  شناسی فوق مطابقت كامل دارد.‏

     

رنگ زرد، در قسمت پرچم  های گل، نمایشگر فروغ خورشید، تلاش، ادامۀ حیات و ‏ابدیت است. شمارپرچم  های زرد در نماد گل «فراموشم مكن» به تعداد دوازده ولایت سرزمین ‏مادری ارمنستان است که به دست امپراتوری عثمانی و تركیۀ كنونی اشغال شده و ساكنان ارمنی ‏آن طعمۀ نژادكشی 1915م شدند. آتش همیشه فروزان یادوارۀ قربانیان نژادكشی ‏ در تسیتسرناكابرد[3]  ایروان در محاصرۀ دوازده ستون یادوارۀ مزبور است كه سر تعظیم به آتش همیشه فروزان فرود آورده و ‏محوطه را به مقبره  ای رو باز تبدیل كرده  اند.‏

رنگ زرد رنگ خوش  بینی، خوشحالی، روشن فكری و خیزش است. این رنگ در دانش ‏روان  شناسی نمایشگر ‏چاكرای[4] سوم یا مرکز خورشیدی بدن انسان است. این مرکز منشاء شادی، عزت نفس و گرمای وجود ‏تلقی می  شود. انسان در دنیای مادی از طریق چاکرای سوم وارد حوزۀ فعالیت اجـتمـاعـی و بـرقـراری ‏ارتبـاط با آحـاد جامعــه می  شود. از غدۀ منسوب به این قسمت از بدن است که انرژی لازم ‏برای ابراز احساسات ضروری برای ایجاد ارتباط بین افراد، اظهار عشق، ابراز علاقه و نفرت ‏سرچشمه گرفته و جاری می  شود. قابلیت انعكاس آنی در مقابل اتفاقات و توانایی حفاظت از ‏رابطۀ طولانی با دیگران از مهم  ترین بخش  های تحت کنترل این چاکرا است.‏

 

Click to enlarge
تسیتسرناکابرد

 

تضاد چشمگیر رنگ زرد با رنگ سیاه در مركز گل، بیرون آمدن از لاك دفاعی و حالت ‏انفعالی و ورود پر شتاب دوباره به زندگی را می  رساند.‏

هماهنگی مجموعه  ای از تعاریف منتسب به رنگ زرد با روحیات حاکم نزد ارمنیان در آستانۀ ‏یکصدمین سالگرد آن فاجعه، دلیل انتخاب این رنگ بوده است.‏

 

     

رنگ بنفش تیره، با بالاترین بسامد[5] امواج الكترو مغناطیسی طیف مرئی، رنگ الهام، تماس با دنیای درون و رسیدن به خویشتن ‏خویش است.‏

رنگ بنفش از دیر باز و به كرات در پوشش رسمی روحانیان و خدمۀ كلیسای ارمنی به كار ‏گرفته می شده است.‏

این آخرین رنگ رنگین  کمان با كوتاه  ترین طول موج در بین دیگر رنگ  های طیف مرئی، هم ‏شامل حرارت و انرژی رنگ قرمز و هم بر خوردار از اثر معنوی رنگ آبی است و قاعدتاً باید ‏عامل برقراری تعادل بین خصوصیات معنوی و مشخصات فیزیكی شخص بیننده باشد. توانایی  ‏های معنوی رنگ بنفش دلیل توجه خاص روحانیان و فلاسفۀ ادوار گوناگون به آن بوده است. ‏

رنگ بنفش را در روان  شناسی عامل ایجاد توازن بین روح و جسم و كمك به دسترسی آسان  تر ‏به ناخودآگاه می  دانند. روان  كاوها رنگ بنفش را عامل ثبات و یكنواختی در ابراز احساسات و ‏ایجاد انگیزه برای آغاز و مشاركت در امور نوع دوستی دانسته  اند.‏

 

Click to enlarge
کاربرد رنگ بنفش در لباس روحانیان

 

رنگ بنفش در علم روان  شناسی نمایانگر چاكرای هفتم یا چاكرای تاج سر،[6]  مرکز ارتباط با معنویات و ماورا الطبیعه است.‏

 

Click to enlarge
زمینۀ بنفش در علامت رسمی حوزۀ دینی کل ارمنیان (در اجمیادزین ارمنستان)

 

     

هر دو گلبرگ مجاور گل نماد در بخشی از سطح خود با یكدیگر مشترك هستند و در نهایت، ‏همۀ گلبرگ  ها و هر پنج قاره با اشتراک در هر همان سطوح كوچك ، الزاماً در تماس دائمی ‏با یکدیگر قرار گرفته  اند. همبستگی ارمنیان ساكن در قاره های جهان در فصل مشترك نمادین ‏گلبرگ  های نماد نشان داده شده است.‏

رنگ بنفش روشن كه كلیۀ خصوصیات رنگ بنفش تیره را در مرتبه  ای متعادل  تر به همراه ‏دارد، مجسم كنندۀ همبستگی و مشاركت مادی و معنوی همگانی در امر دادخواهی و حل ‏مسئله ارمنیان درسطح جهان است.‏

 

پی‌نوشت‌ها:

1-فارسی: فراموشم مكن، انگلیسی: forget me not ، آلمانی: ‏vergiss mein nicht، ‏هلندی: vergeet mij nietje، دانمارکی: ‏forglem mig ej‏ ، ایتالیایی: non ti scordar di me و ارمنی: ‏անմոռուկ‏.‏        

2- پراكنگی جوامع در سراسر جهان و دور از مأمن اصلی.‏           

3-‏‏Tsitsernakaberd

‏به معنی قلعۀ پرستوها به زبان ارمنی. مجتمع یادبود نژادکشی ارمنیان در 1915م که در ‏‏1967م در ایروان، پایتخت ارمنستان، بر بلندی تپه  ای به همین نام ساخته شد كه محل خرابه  های قلعه و مقبره  ‏هایی از قرن مفرغ است. بنای تسیتسرناکابرد و موزۀ آن در 24 آوریل هر سال مورد ‏بازدید و زیارت صدها هزار نفر از سرتاسر جهان قرار می  گیرد.‏

4-‏‏Chakra

چاکراها یا مراکز و مجاری تولید و انتقال نیروی زندگی در آیین هندو از بخشهای مجازی و كلیدی ساختار انرژی ‏بدن محسوب می  شوند كه متشكل از سه عنصر روح، نفس و هوش هستند. وجود چاكراها در بدن انسان و اثر ناشی ‏از هماهنگی و یا نا هماهنگی بین آنها در بسیاری از موارد مورد پذیرش دانش روان  شناسی امروزی قرارگرفته است.‏

در ساختار بدن انسان هفت چاکرا وجود دارد و هر یک ازآنها با یکی از هفت غدۀ بدن و بخشی از شبكۀ اعصاب ‏مرتبط میباشد. غده پانكراس غدۀ منسوب به چاكرای سوم است. انرژی مثبت حاصل از ترشح هورمون  ها و آنزیم  ها ‏توسط این غده و اثر آنها بر روی طحال، کیسه صفرا و اعصاب منشاء انتساب رنگ زرد و زرد طلایی به این مركز شده ‏است.‏

نگاه به رنگ زرد باعث فعال شدن پانكراس و و افزایش خلاقیت می  شود. تاثیر خارق  العادۀ رنگ زرد طلایی گندم  زار‏ها بر وان گوك، نقاش مشهور، از نمونه  های مشهود رابطۀ رنگ زرد با نفس، روح و هوش انسان آمادۀ پذیرش تأثیرات ‏حسی است. ‏

5- frequency

فرکانس‏

6-مرتبط با مغز و غدۀ كوچك مخچه.
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6678