نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

آلبوم تصاویر نهضت مشروطیت ایران و ارمنیان


Click to enlargeClick to enlarge
 یپرم خان (ایستاده در وسط)
بـه هــمـراه خـچــو (سـمــت راســت)  و کِـری (سمت چپ).
منبع: تاریخ نگاری فدراسیون انقلابی ارمنی، داشناکسوتیون   
(آتن ـ ایروان :1992م) ، ج 10.

 یپرم در همدان، 1327ق/ 1910م  
منبع: آندره آموريان، حماسۀ يپرم، به زبان هوسپ موسسيان،

ترجمۀ هراير خالاتيان، (تهران :جاويدان، 1355).

Click to enlargeClick to enlarge

 پزشکان، پرستاران و رزمندگان مجروح ارمنی در تهران
.منبع: آموریان، همان

.منبع: آموریان، همان

Click to enlargeClick to enlarge

پزشکان، پرستاران و رزمندگان مجروح ارمنی در تهران
.منبع: آموریان، همان

گروهی از رزمندگان مشروطه‌خواه ارمنی، 1326ق/1909م
.منبع: آموریان، همان

Click to enlargeClick to enlarge

یپرم و گروه رزمندگانش
.منبع: آموریان، همان

 یپرم و هم‌رزمانش، 1327ق/1910م
.منبع: آموریان، همان

Click to enlargeClick to enlarge

 گروهی از رزمندگان مشروطه‌خواه ارمنی، 1327ق/1910م
.منبع: آموریان، همان

 بانو آناهیت(همسر یپرم خان) در کنار گروه رزمندگان تحت فرماندهی یپرم پس از شهادت یپرم خان
.منبع: آموریان، همان

 

 

Click to enlargeClick to enlarge

 یپرم خان  و سرداربهادر با افسران ژاندارم و نظمیه ، تهران ،  1327ق/1910م
.منبع: آموریان، همان

یپرم در لباس رزم    
.منبع: آموریان، همان

 

 

Click to enlargeClick to enlarge

یپرم خان و سردار اسعد     
.منبع: آموریان، همان

یپرم  وکِری همراه با رزمندگان مشروطه‌خواه    
.منبع: آموریان، همان

 

 

Click to enlargeClick to enlarge

رزمندگان مشروطه‌خواه ارمنی و بختیاری، تهران، 1328ق/ 1911م   
.منبع: آموریان، همان

یپرم خان         
.منبع: آموریان، همان

 

Click to enlargeClick to enlarge

یپرم خان در لباس رزم   
.منبع: آموریان، همان

یپرم (نفر چهارم نشسته از سمت راست) در جمع شماری از اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی، داشناکسوتیون منبع: آموریان، همان

Click to enlargeClick to enlarge

یپرم و سردار بهادر به همراه رزمندگان مشروطه‌خواه
.(منبع: ه . المار، يپرم  (تهران: مدرن، 1964

نیروهای یپرم خان و سردار بهادر
.(منبع: اسماعیل رایین، یپرم خان سردار  (تهران: زرین، 1350

Click to enlarge

یپرم، سردار بهادر و گروه رزمندگان مشروطه‌ خواه
.منبع: اسماعیل رایین، همان

 
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6726