نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 49 - سال سیزدهم - پاییز 1388

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سر مقاله
●  پیش گفتار
●  شیدا و بهت زدۀ حرف های او بودم
●  خلاصۀ فیلمنامۀ تردید
●  شناسنامۀ فیلم تردید
●  سکانس منتخب از فیلم تردید
●  در ستایش تردید و گذر از آن
●  به امید روزی که واروژهایمان هر سال فیلم بسازند
●  تردید، بخشی از زندگی
●  تردید از دیروز تا فردا، تا همیشه
●  ارزش بسیار برای سهمی کوچک
●  معجونی از مؤلفه های سینمایی
●  هـزار نقش برآرد زمانـه و نبود کی چنان که در آیینۀ تصور ماست
●  هنوز تردید را ندیده ام
●  متأسفم که نشد کل فیلم را خودم باشم
●  جز آستان توام در جهان پناهی نیست
●  حاصلی از همدلی، رفاقت و دوستی
●  سکوتی که شکسته شد
●  هَملت با نـان و نوشابـۀ اضافـی
●  با تردید تردید را آغاز کردم
●  چگونه تردید تردید شد!
●  تردید، داستان کـوه و زایش غول
●  دنیای راز‌آمیز واروژ
●  چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم و به تردید عشق بورزم
●  ترديد در پردۀ آخر
●  فیلم ((ساختن)) یا ((نساختن)) مسئله این است
●  هنر تلفیق در سینما
●  تردید، سنگ محکی بر فرهنگ
●  جستجوی سلامت نگاه واروژ
●  یادم می‌آید...
●  واروژانه
●  آلبوم تصاویر

قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدینقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 4790