نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 58 - سال پانزدهم - زمستان 1390

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  نهــالی كه تنــاور شـد
●  پیمــان، پلی بر فراز اشتراکات دو فرهنگ
●  پیام ها
●  پیمـان پانزده سـاله شد
●  دریچۀ زمان و نگاهی به مطبوعات ارمنیان تبریز در نیمۀ نخست قرن بیستـم
●  بر آمد ز البـرز تابنـده هـور ازو دشت و هامون شده پر ز نور
●  توقیف روزنامۀ ایران کبیر
●  روزنامۀ ایران کبیر
●  پشت سر هست فضایی زنده...
●  تعاملات تاریخی و فرهنگـی ایـران و ارمنستـان از عصر کهـن تا کنـون
●  بیش از شصت سـال با رادیو ارمنـی
●  باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات در آستانـۀ هفتـاد سالگی
●  باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات، دستاورد تلاش پیگیر نسل ها
●  آخریـن امپراتور(دربارۀ استاد رُستُم وُسکانیان)
●  نگاهی بـه ژرفـای طبیعـت (مروری بر زندگی و آثار هنریک مجنونیان)
●  پروفسـور هراچیـا آجاریـان،اسطورۀ زبان شناسی (1876 ـ 1953م)
●  تاریخ ارمنستان به روایت سکه های رومی

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 54 - سال چهاردهم - زمستان 1389

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس
●  نگاهی اجمالی بر حوزه های انتخاباتی ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
●  تجربۀ نمایندگی در مجلس؛نگاهی مفهومی
●  هرایر خالاتیان (1308 ـ 1367خ)،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی(7 خرداد 1359 ـ 6خرداد 1363خ)
●  خالاتیان، سوسیالیستی معتقد
●  نمایندگان منتخب ارمنیـان در قاب تاریخ شفاهی مجلس شورای اسلامی
●  دکتر لئون داویدیان (1323 ـ 1388خ) ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ )
●  ژرژیک آبرامیان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب در دورۀ ششم مجلس شواری اسلامی(7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ)
●  مهندس گئورک وارطان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1383 خ تاکنون)
●  گزیده ای از نطق های نمایندگان منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
●  شهیـدان ارمنـی جنگ تحمیلی

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 53 - سال چهاردهم - پاییز 1389

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  دکتر هاراطون داویدیان،پدر روان شناسی نوین ایران (1302 ـ 1388ش)
●  یک سال در فقدان استاد هاراطون داویدیان
●  مروری بر زندگی و فعالیت های علمی دکتر کارو لوکاس(1328ـ 1389ش)
●  تلاشی برای ادای دین روح اندوهبار به یاد روان شاد دكتر پرفسور كارو لوکاس
●  دکتر آلنوش طریان،نخستین بانوی فیزیک دان کشور و مادر ستاره شناسی ایران(1299 ـ 1389ش)
●  تجلیل از بانوی آفتاب ایران، از سوی دانشمندان جمهوری ارمنستـان
●  فرانسه، خاستگاه نقاشان مترقـی ارمنـی
●  اِدمـان آیوازیان
●  ادمان آیوازیان،در فراغ یار و دیارش، ایران
●  به مناسبت صد و هفتاد وپنچمین سالگرد تولد رافی، داستان سرای ارمنی(1835 ـ 1888م)
●  رافی، پیام آور مبارزات آزادی خواهی ملت ارمنی
●  نگاهی به رمان تاریخی ساموِل،اثری حماسی از رافی
●  هاکوپ کاراپنتس(1925 ـ 1994م)
●  مروری بر آثار ادبی هاکوپ کاراپنتس
●  سایۀ عمر خیام
●  چرا این گونه شد؟
●  شبی از شب های بخارا:ویلیام سارویان، ترجمان روحیۀ یک ملت(1908 ـ 1981م)
●  مسروپ تاغیادیان،روشنفکر اصلاح طلب ارمنی(1803 ـ 1859م)
●  یقیشه و آراکل داوریژتسی ایران شناسان ارمنی
●  نقش ستارۀ دنباله دار هالی بر روی سکه های تیگران کبیر

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 52 - سال چهاردهم - تابستان 1389

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  بازمانده ای از انهدام فرهنگی
●  پایان یک قرن سکوت
●  پیشینۀ ایرانشناسی در ارمنستان
●  نقش کلیسای ارمنی درتداوم و استمرار هویت ارمنیان
●  نگاهی به تأثیرات متقابل زبان های ارمنی و فارسی
●  به مناسبت صد و بیستمین سالگرد تأسیس حزب داشناکسوتیون زیربناهای نظری مرام نامۀ فدراسیـون انقلابی ارمنی و مقایسـۀ آن با مفاهیـم ارزشی برخی از احزاب عضو سازمان بین الملل سوسیالیست
●  مجموعۀ رهبانی استپانوس قدیس در متن معماری کلیسای ارمنی
●  اسکناس های اولین جمهوری ارمنستان
●  کلیسای حضرت مریم ریحان آباد
●  ارمنستان در خـلال فتوحات سلجوقیان
●  اولین اسناد و کتاب های حقوقی ارمنی
●  خاندان پزشكان بُختیشوع در قلمرو خلفای عرب
●  سمینار جمهوری ارمنستان 2010، تجارب پیشین ـ چشم انداز فرارو
●  مراسم بزرگداشت کارشناس و مجموعه دار اسکناس، سکه و تمبر، ادیک هـوانسیان

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 51 - سال چهاردهم - بهار 1389

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  ارمنی تباران استانبول
●  تاریخ، فراموشی و انکار روشنفکران ترکیه و کشتار ارمنیان عثمانی
●  دادگاه نـاتمام
●  سوقومون تهلیریان (1896 ـ 1960م)، مردی که با اقدام شجاعانۀ خود حکم به اجرا درنيامده در مورد عامل اصلی قتل عام 5/1 ميليون انسان بی گناه را جاری ساخت.
●  آرمین وگنر(1886 ـ 1978م)
●  نشستی دوستانه با تانـر آکچـام
●  تغییر و تحریف اسامی مکان های ارمنی و ارمنستان (به دست حکومت های ترکیه و جمهوری آذربایجان)
●  کودکستان ها در ارمنستان غربی
●  رونمایی کتاب اقدام شرم آور در حضور دکتر تانر آکچام، نویسندۀ کتاب
●  گزارش مراسم یادبود نود و پنجمین سالگرد نژادكشی ارمنیان
●  سیاه برگی دیگر (نگاهی کوتاه به کتاب دو ملت نزدیک و دو همسایۀ دور، اثر هراند دینک)
●  نامۀ سرگشادۀ تانر آکچام بـه سران وقت ترکیه
●  نژادكشی ارمنیان و انعكاس آن در روزنامه های وقت جهان
●  نژادکشی (مناظره با ملت خود)
●  تنش و برخورد عواطف در نشست ترک ها و ارمنیان در دانشگاه هاروارد

قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدینقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 4799