نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 59 - سال پانزدهم - بهار 1391

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  مبنای حقوقی جبران خسارت دارایی های مصادره و نابود شدۀ کلیساها و دیرهای ارمنستان غربی
●  بازنگری موضوع تصاحب دارایی های ارمنیان از سوی ترکیه
●  نقش سـازندگان افکار عمومـی در انکار نژادکشی ارمنیــان (تلاشی سرسختـانه بــرای بازنویسی تاریــخ ترکیۀ جدیــد)
●  بررسی کتاب های درسی جمهوری آذربایجان با تأکید بر کتاب های تاریخی
●  پایه گذاری تئاتر ارمنی زبان و ترک زبان در امپراتوری عثمانی به مناسبت صد و پنجاهمین سال پایه گذاری تئاتر ارمنی و صد و چهلمین سال پایه گذاری تئاتر ترکی
●  بوقوس آراپیـان، پدر و پایه گـذار مطبوعات چاپی عثمانی
●  گزارشی مستند از وقایع خوجالو و ماراغا
●  پدرم فقط یک بار تعریف کرد...
●  یادداشتی دربارۀ کتاب بازمانده و نویسندۀ آن
●  یادی از دوران كودكی
●  آشنایـی با زهـره باونـدی، مترجم كتاب آروسیاك، بازماندۀ خوی
●  گفت و گو با راگیپ زاراکولو،اندیشمنـد ترک
●  روبن گریگوریان، آهنگ ساز، رهبر ارکستر و نوازندۀ ویلن
●  بزرگداشت روبن گریگوریان
●  آرایش احزاب و رقابت های سیاسی در آستانۀ پنجمین انتخابات مجلس ملی ارمنستان
●  نژادکشی ارمنیان و سیاست های پان ترکیستی از دیدگاه حسین کاظم زاده (ایرانشهر)
●  برای آنهایی كه باور ندارند و آنهایی كه تحریف تاریخ را به پاكی وجدان ترجیح می دهند
●  نامه های سازمان حمایت از حقوق بشر، شعبۀ استانبول، خطاب به پیشوای دینی ارمنیان حوزه های اجمیادزین و كیلیكیه

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 58 - سال پانزدهم - زمستان 1390

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  نهــالی كه تنــاور شـد
●  پیمــان، پلی بر فراز اشتراکات دو فرهنگ
●  پیام ها
●  پیمـان پانزده سـاله شد
●  دریچۀ زمان و نگاهی به مطبوعات ارمنیان تبریز در نیمۀ نخست قرن بیستـم
●  بر آمد ز البـرز تابنـده هـور ازو دشت و هامون شده پر ز نور
●  توقیف روزنامۀ ایران کبیر
●  روزنامۀ ایران کبیر
●  پشت سر هست فضایی زنده...
●  تعاملات تاریخی و فرهنگـی ایـران و ارمنستـان از عصر کهـن تا کنـون
●  بیش از شصت سـال با رادیو ارمنـی
●  باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات در آستانـۀ هفتـاد سالگی
●  باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات، دستاورد تلاش پیگیر نسل ها
●  آخریـن امپراتور(دربارۀ استاد رُستُم وُسکانیان)
●  نگاهی بـه ژرفـای طبیعـت (مروری بر زندگی و آثار هنریک مجنونیان)
●  پروفسـور هراچیـا آجاریـان،اسطورۀ زبان شناسی (1876 ـ 1953م)
●  تاریخ ارمنستان به روایت سکه های رومی

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 54 - سال چهاردهم - زمستان 1389

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس
●  نگاهی اجمالی بر حوزه های انتخاباتی ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
●  تجربۀ نمایندگی در مجلس؛نگاهی مفهومی
●  هرایر خالاتیان (1308 ـ 1367خ)،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی(7 خرداد 1359 ـ 6خرداد 1363خ)
●  خالاتیان، سوسیالیستی معتقد
●  نمایندگان منتخب ارمنیـان در قاب تاریخ شفاهی مجلس شورای اسلامی
●  دکتر لئون داویدیان (1323 ـ 1388خ) ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ )
●  ژرژیک آبرامیان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب در دورۀ ششم مجلس شواری اسلامی(7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ)
●  مهندس گئورک وارطان ،نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1383 خ تاکنون)
●  گزیده ای از نطق های نمایندگان منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی
●  شهیـدان ارمنـی جنگ تحمیلی

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 53 - سال چهاردهم - پاییز 1389

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  دکتر هاراطون داویدیان،پدر روان شناسی نوین ایران (1302 ـ 1388ش)
●  یک سال در فقدان استاد هاراطون داویدیان
●  مروری بر زندگی و فعالیت های علمی دکتر کارو لوکاس(1328ـ 1389ش)
●  تلاشی برای ادای دین روح اندوهبار به یاد روان شاد دكتر پرفسور كارو لوکاس
●  دکتر آلنوش طریان،نخستین بانوی فیزیک دان کشور و مادر ستاره شناسی ایران(1299 ـ 1389ش)
●  تجلیل از بانوی آفتاب ایران، از سوی دانشمندان جمهوری ارمنستـان
●  فرانسه، خاستگاه نقاشان مترقـی ارمنـی
●  اِدمـان آیوازیان
●  ادمان آیوازیان،در فراغ یار و دیارش، ایران
●  به مناسبت صد و هفتاد وپنچمین سالگرد تولد رافی، داستان سرای ارمنی(1835 ـ 1888م)
●  رافی، پیام آور مبارزات آزادی خواهی ملت ارمنی
●  نگاهی به رمان تاریخی ساموِل،اثری حماسی از رافی
●  هاکوپ کاراپنتس(1925 ـ 1994م)
●  مروری بر آثار ادبی هاکوپ کاراپنتس
●  سایۀ عمر خیام
●  چرا این گونه شد؟
●  شبی از شب های بخارا:ویلیام سارویان، ترجمان روحیۀ یک ملت(1908 ـ 1981م)
●  مسروپ تاغیادیان،روشنفکر اصلاح طلب ارمنی(1803 ـ 1859م)
●  یقیشه و آراکل داوریژتسی ایران شناسان ارمنی
●  نقش ستارۀ دنباله دار هالی بر روی سکه های تیگران کبیر

قبلی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدینقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 65937