نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 62 - سال شانزدهم - زمستان 1391

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقــاله
●  ملت گرایی یا ملی گرایی؟
●  لورنس عربستان و ارمنیان
●  کوریون، نخستین تاریخ نگار ارمنی
●  کلیسای گئورگ مقدس روستای هفتوان
●  بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشکدۀ آرمنولوژی دانشگاه اصفهان
●  کودکستان البیس فراهیان هفتاد ساله شد
●  نژادکشی ارمنیان از دیدگاه دكتر اوغور اومیت اونگور
●  لئون میناسیان (1299 1391ش)، پژوهشگر فرهنگ و ادب ارمنی
●  وداع با محقق جلفای نو
●  مصاحبه ای که نا تمام ماند (به یاد لئون میناسیان، پدر تبار شناسی ارمنیان جلفا)
●  نیکول گالاندریـان (1881- 1944م)، موسیقی دان نامی ارمنـی - ایرانی سدۀ بیستـم میـلادی (به مناسبت صد و سی و یکمین سالگرد تولد نیکول گالاندریان)
●  گریگور داتواتسی
●  پادشاهی ارمنی کیلیکیه از پیدایش تا خاموشی
●   نگاهی به تاریخ ارمنستان و بررسی به پاخاستن دودمان کهن باگرادونی
●  معماری گوردخمه ای در تمدن اورارتو

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 61 - سال شانزدهم - پاییز 1391

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  ماتناداران و میراث خطی مورخان ارمنی
●  به مناسبت پانصدمین سال صنعت چاپ ارمنی
●  تاریخچۀ صنعت چاپ ارمنیان
●  تئودیک، (1873 ـ 1928م)، نخستین محقق در زمینۀ تاریخ صنعت چاپ ارمنی
●  تاریخ صنعت چاپ ارمنی در ایران (1640 ـ 1912م)
●  وُسکـان یـروانتسی
●  نگاهی به تاریخچـــۀ مطبوعات ارمنیان ایران
●  دکتر آلکساندر آتابگیان و دو ماهنامۀ هاماینک
●  نشریات ارمنی زبان در خدمت کودکان
●  مروری کوتاه بر تاریخچۀ سالنامه های ارمنی
●  گذر تاریخ با نائیری
●  دیاسپورا، کتاب، مهاجرت
●  برگی از زندگی من
●  گفت و گو با اومیت یاردم،سفیر جمهوری ترکیه در ایران
●  نگاهی به روابط عرب ها و ارمنیان از گذشته تا حال
●  نگاهی به زندگی و آثار علمی دکتر مگردیچ تومانیان
●  روبرت واهانیان، معمار و گیلان شناس
●  دوست من روبــرت واهانیان
●  سمبات دِرکیورقیان (1292ـ 1378ش)
●  زردآلویی ازبهشت، دودوك، جیوان گاسپاریان، حسین علیزاده و اِرتان تِكین به مناسبت هشتاد و پنجمین سالروز تولد جیوان گاسپاریان، موسیقی دان پرآوازۀ ارمنی
●  سکه های تیگران دوم

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 59 - سال پانزدهم - بهار 1391

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  مبنای حقوقی جبران خسارت دارایی های مصادره و نابود شدۀ کلیساها و دیرهای ارمنستان غربی
●  بازنگری موضوع تصاحب دارایی های ارمنیان از سوی ترکیه
●  نقش سـازندگان افکار عمومـی در انکار نژادکشی ارمنیــان (تلاشی سرسختـانه بــرای بازنویسی تاریــخ ترکیۀ جدیــد)
●  بررسی کتاب های درسی جمهوری آذربایجان با تأکید بر کتاب های تاریخی
●  پایه گذاری تئاتر ارمنی زبان و ترک زبان در امپراتوری عثمانی به مناسبت صد و پنجاهمین سال پایه گذاری تئاتر ارمنی و صد و چهلمین سال پایه گذاری تئاتر ترکی
●  بوقوس آراپیـان، پدر و پایه گـذار مطبوعات چاپی عثمانی
●  گزارشی مستند از وقایع خوجالو و ماراغا
●  پدرم فقط یک بار تعریف کرد...
●  یادداشتی دربارۀ کتاب بازمانده و نویسندۀ آن
●  یادی از دوران كودكی
●  آشنایـی با زهـره باونـدی، مترجم كتاب آروسیاك، بازماندۀ خوی
●  گفت و گو با راگیپ زاراکولو،اندیشمنـد ترک
●  روبن گریگوریان، آهنگ ساز، رهبر ارکستر و نوازندۀ ویلن
●  بزرگداشت روبن گریگوریان
●  آرایش احزاب و رقابت های سیاسی در آستانۀ پنجمین انتخابات مجلس ملی ارمنستان
●  نژادکشی ارمنیان و سیاست های پان ترکیستی از دیدگاه حسین کاظم زاده (ایرانشهر)
●  برای آنهایی كه باور ندارند و آنهایی كه تحریف تاریخ را به پاكی وجدان ترجیح می دهند
●  نامه های سازمان حمایت از حقوق بشر، شعبۀ استانبول، خطاب به پیشوای دینی ارمنیان حوزه های اجمیادزین و كیلیكیه

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 58 - سال پانزدهم - زمستان 1390

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  نهــالی كه تنــاور شـد
●  پیمــان، پلی بر فراز اشتراکات دو فرهنگ
●  پیام ها
●  پیمـان پانزده سـاله شد
●  دریچۀ زمان و نگاهی به مطبوعات ارمنیان تبریز در نیمۀ نخست قرن بیستـم
●  بر آمد ز البـرز تابنـده هـور ازو دشت و هامون شده پر ز نور
●  توقیف روزنامۀ ایران کبیر
●  روزنامۀ ایران کبیر
●  پشت سر هست فضایی زنده...
●  تعاملات تاریخی و فرهنگـی ایـران و ارمنستـان از عصر کهـن تا کنـون
●  بیش از شصت سـال با رادیو ارمنـی
●  باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات در آستانـۀ هفتـاد سالگی
●  باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات، دستاورد تلاش پیگیر نسل ها
●  آخریـن امپراتور(دربارۀ استاد رُستُم وُسکانیان)
●  نگاهی بـه ژرفـای طبیعـت (مروری بر زندگی و آثار هنریک مجنونیان)
●  پروفسـور هراچیـا آجاریـان،اسطورۀ زبان شناسی (1876 ـ 1953م)
●  تاریخ ارمنستان به روایت سکه های رومی

قبلی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدینقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 4987