نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 73 - سال نوزدهم - پائیز 1394

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  نگاهی به روابط فرهنگی ایران و ارمنستان ‏
●  آراکل داوریژتسی(تبریزی)‏
●  كتیبه های اورارتویی در آذربایجان غربی
●  گــذری کوتـاه بـر دیروز و امروز ارمنیان فریدن
●  درگیری ارمنی ـ تاتاری و کشتارهای ارمنیان باکو ‏(1905 ـ 1906م)‏
●  پاک سازی قومی و کشتار ارمنیان در جمهوری آذربایجان ‏(1988ـ1990م)
●  آرِگ مگردیچیان چهره ای ماندگار در عرصۀ مهندسی ایران
●  آشنایی با هایک میرزایانس از پیشگامان علم حشره شناسی در ایران
●  ماندگاری و کیفیت کلید موفقیت یک گروه کر گفت و گو با مهدی قاسمی، رهبر گروه کر شهر تهران
●  واراند شاعر ارمنی گوی ایرانی با چهل و پنج سال فعالیت ادبی
●  لُرِتا و شهد نمایش
●  سیــری در کتــاب فرمانروایان شاخ زرین به بهانۀ انتشار ترجمۀ ارمنی آن
●  آربی اُوانسیان در نشستی دوستانه با خوانندگان کتاب تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان‏ از ورای نوشته ها، گفتگوها و عکس ها

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 72 - سال نوزدهم - تابستان 1394

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  سرزمین آراتا در منابع سومری و آرارت در انجیل
●  ارمـنیـان در مصـر
●  ارمنیان در گرجستان
●  سفرنامۀ تفلیس
●  خانۀ تاریخی سیمون گـزارشی اجمالـی از ‏مـرمت و بازسـازی ‏مرکـز اجتماعی ـ فرهنگی پیشین ارمنیان در جلفای اصفهان
●  قبرستان ارمنیان رشت، تاریخچۀ جوش و خروش نسل های گذشت
●  معرفی و تحلیل گورستان های ارمنیـان شهرستـان خـمین
●  جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبـرک انگـور در نـزد ارمنیـان
●  تبیین جایگاه میناس، نقاش ارمنی، در تـاریـخ نقـاشـی ایـران
●  مـزرعـۀ قـِه قـو
●  دربارۀ داستان مزرعۀ قِه قو
●  بعد از آن مرداد گران
●  نقـد و بررسـی کتــاب دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیتِ ویلیام شکسپیر و لیلی و مجنونِ نظامی گنجوی، اثر علی اصغر حکمت
●  سیـری بر کتـاب سوق و اسکان ارمنیان در اسناد عثمانی (1878 ـ 1920م)
●  آرامگاه پادشاهان اشکانی ارمنستان
●  نـگاهـی بـه کلیسـای تـاریخـی صلیب مقدس روستای مهلذان ‏خوی
●  گزارش لایه برداری و مطالعۀ نقش های دیواری کلیسای تاریخی ‏هفتوان سلماس

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 71 - سال نوزدهم - بهار 1394

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  ساکنان ارمنی امپراتوری عثمانی ‏(سرگذشت ارمنیان زیتون، قیصریه و سیواس)‏
●  نگاهی مختصر به تاریخچۀ نقشه های ارمنستان بر اساس دیدگاه های جغرافی دانان غیر ارمنی دربارۀ ارمنیان و زادگاهشان‏
●  یادمان  های شهیدان نژادکشی ارمنیان در ایران‏
●  نماد یاد بود یكصدمین سالگرد نژادكشی ارمنیان به دست حاكمان عثمانی
●  سیاست ترکیه در قبال میراث فرهنگی ارمنیان
●  یک قرن سکوت ‏(رهایی خانواده ای از نژادکشی ارمنیان و پیامدهای آن)‏‏
●  در خوجالی چه گذشت؟
●  نگاهی به سالروز یکصدمین سال نژادکـشی ارمنیـان در 1915م
●  کاروان مرگ به یاد یکصدمین سالگرد نژاد کشی ملت ارمن‏
●  مروری بر دو اثر منتشر شده دربارۀ تحولات و جریان های سیاسی جـمهــوری ارمـنستـان
●  نژادکشی ارمنیان ‏‏بخشی از کتاب بررسی نژاد پرستی از دیدگاه جهانی
●  مراسم یادبود یکصدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان
●  شب نویسندگان ارمنی

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 70 - سال هجدهم - زمستان 1393

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  چگونگی سکونت ارمنيان در جلفای نو اصفهان
●  سیصدو پنجاهمین سالگرد احداث کلیسای وانک جلفای نو (دیر آمناپرکیچ مقدس)
●  تاریخچۀ کلیسای وانک اصفهان (دیر آمناپرکیچ مقدس)
●  خلیفه گری ارامنۀ اصفهان و جنوب ایران و نهادهای وابسته
●  بنـاها، یادواره هـا و تندیـس های محوطـۀ کلیسای وانک اصفهان (دیر آمناپرکیچ مقدس)
●  معماری مجموعه کلیسای وانک اصفهان به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد بنای کلیسای هوسپ آرِماتاتسی مقدس ‏
●  کلیسای وانک اصفهان و جایگاه آن در گردشگری بین المللی و ایران
●  موزۀ کلیسای وانک اصفهان
●  آبراهام گورگنیان، نقاش، محقق و مردم شناس ارمنی
●  نگاهی به معماری و نقاشی های دیواری منطقۀ جلفای نو
●  تابـلوی «زنـدگی» یک نقاش هنرمند نقاش و مرمت‌کار آثار نقاشی استاد ستراک نظریان
●  رویکردی جامعه شناختی بر دیوار نگاره  های کلیسای وانک اصفهان (دیر آمناپرکیچ مقدس)
●  بـررسی انجیـل‌هـای مزیـن بـه نقــوش در چهارچوب مکتب مینیاتور جلفای اصفهان
●  جشنوارۀ روزهای جلفای نو در ایروان به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد احداث کلیسای وانک جلفای اصفهان
●  مراسم سیصد و پنجاهمین سالگرد ساخت کلیسای وانک در جلفای نو اصفهان
●  همایش «کلیسای وانک، نماد همزیستی مسالمت آمیز ادیان ‏توحیدی»

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 67 - سال هجدهم - بهار 1393

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  آزادی، برابری و عدالت: ‏تلاشی برای مدل سازی اندرکنش متقابل این مفاهیم‏
●  سیری مختصر در تحولات عقیدتی و سیاسی امپراتوری عثمانی با نگاهی بر ظهور پدیده هایی چون ‏ ینی چِِِری، بَكتاشیه، دیوشیرمِه، فراماسونری
●  ارمنیـان قیصریـه در گـذر رویـدادها ‏
●  تبعید ارمنیان کیلیکیه و طرح هـای متوقف سـازی آن ‏در سال هــای جنـگ جهــانی اول
●  قتل فعالان و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی وان، 1914 ـ 1915م
●  حکم داوری وودرو ویلسون در خصوص مرز بین ارمنستان و ترکیه
●  نامۀ سرگشادۀ آرا پاپیان به احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه، در 2009م
●  ارمنی تباران پنهان و آشکار ترکیه
●  نقش ارمنیان در هنر معماری امپراتوری عثمانی
●  اینیاس مورادگئا دوسُون، خاورشناس و مورخ ارمنی‏ قرن هجدهم
●  دانشنامه های نژادکشی و مسئــلۀ ارمنــــیان
●  سنگ نبشته های یادبود نژادکشی ارمنیان در ارمنستان غربی
●  جریان های پان ترکیستی در ایران معاصر
●  سیری در کتاب جمهوری آذربایجان 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی
●  کابوسی هولناک که هرگز از یادها نخواهد رفت
●  کلیساهای صخره ای ارمنستان
●  مراسم یادبود نـود و نهمیـن سالگرد نژادکشی ارمنیــان
●  شنیده هایی از زنده یاد مادرم به مناسبت یک صدمیـن سال نژادکشی ارمنیــان

قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدینقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 4828