نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 81 - سال بیست و یکم - پائیز 1396

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  خاچکار (بخش دوم) ‏
●  نگاهی به آثار و پژوهش های جورج بورنوتیان در حوزۀ مطالعات ارمنی شناسی و قفقاز
●  خانات ایروان در تقابل شیر و خورشید، هلال و ستاره و عقاب دوسر ‏
●  واپسین روزهای حیات یپرم  خان و اوضاع غرب ‏ایران (1290-1291ش)‏
●  قلعـۀ سورچـه‏ آخرین رزمگاه یپرم  خان
●  کتیبۀ سردار ظفر در میزدج دربارۀ وقایع مشروطه ‏
●  قند پارسی در قفقاز نقش زبان پارسی در سیاست خارجی فرهنگی ایران در کشورهای منطقۀ قفقاز جنوبی
●  بررسی تطبیقی جایگاه اعتقادی کلیسای ارمنی ‏در میان دیگر فرقه  های مسیحی ‏
●  نقش ارمنیان در شکوفایی اقتصادی امپراتوری عثمانی
●  از ایران و ارمنستان تا اسکار گفت و گوی اختصاصی فصلنامۀ پیمان با آناهید آباد، نخستین کارگردان زن ایرانی ـ ارمنی
●  خاموشی و اندوه زنی تنها: تحلیلی بر یوا، فیلمی با ارزش های نهفته و والا
●  مانوئـل ماروتیـان نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر ‏
●  نمایش در زنجان

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 79 - سال بیست و یکم - بهار 1396

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  دراخـت، خونـک و میـورُن در فرهنگ دینی ارمنی
●  ‏معماری در سیاست و سیاست در معماری‏ اقلیت  های مذهبی و بحث معماری نوگرا در ایران قرن بیستم
●  بازتاب نژادكشی ارمنیان در مطبوعات امریكا
●  نـژادکـشی ارمـنیـان به روایت شاهدان عینی
●  نقش انگلستان در نژادکشی ارمنیان‏
●  بحثی دربارۀ مناقشۀ قرا باغ (آرتساخ) ‏
●  گفت و گو با دکتر وارطان وسکانیان رئیس کرسی ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان
●  نقد و بررسی کتاب پیدایش جمهوری آذربایجان
●  مروری بر دو کتاب •نســل  کـشی ارمـنـیـان ریشه  ها و پیامدها‏ (1915ـ1923م)‏ •مــسـألــۀ آرتـســاخ قـرابـاغ(مـجـموعـه مقـالات)
●  دو دیدگاه و دو پایان ناهمگون بر یک داستان کوتاه بررسی تطبیقی داستان های گرداب اثر صادق هدایت و شکنجه اثر شین پرتو به یاد شصت و ششمین سالگرد خاموشی نویسندۀ بزرگ، صادق هدایت
●  هوانـس گریگـوریان و اشعـاری چـند از او
●  درخت توت صورتی
●  آبنـبات  های بابا عِـمران
●  نگاهی به دو کلیسای تاریخی شهرستان خوی‏ کلیسای قریس و کلیسای فنایی
●  مراسم یادبود صد و دومین سالگرد نژادکشی ارمنیان
●  بـا خـواننـدگان ...

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 78 - سال بیستم - زمستان 1395

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  معرفی و بررسی سندی نویافته از حـزب داشناکسوتیـون
●  ارمنیان، یپرم، انقلاب مشروطه
●  ارمنیـان و نهـضت مشروطـۀ ایران به روایت اسناد، یادداشت ها و خاطرات
●  چگونگی آغاز همکاری ارمنیان بـا نـهضت مـشروطیت بـه قـلم میکائل واراندیان
●  همـکاری ارمـنیـان بـا مشروطه خواهان ایرانی از نگاه هراچیک سیمونیان
●  كِری، مبارز راه آزادی و یار و هم رزم یپرم خان
●  نیكول دومان در تبریز و جنـگل چـوبـه دارها
●  یپــرم نخستین شرح  حال تفصیلی چهرۀ برجستۀ انقلاب مشروطه
●  ارامـنه‎ ‎و انقـلاب‎ ‎مشروطـۀ‎ ‎ایـران ‏دانشنامـۀ کوچک ارمنیـان و انقلاب مشروطـه
●  یقیکیان و نقش او در تحولات سیاسـی و اجتـماعی ایـران
●  آراوُد ترجمان مشروطه خواهان ارمنی تبریز
●  آودیـس آهـارونیـان و مبارزات آزادی  خواهانۀ ملت ارمن ‏
●  اوضاع جهان در سال های جنبـش مشروطـۀ ایـران
●  آلبوم تصاویر نهضت مشروطیت ایران و ارمنیان

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 77 - سال بیستم - پائیز 1395

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  بیست سالی که گذشت ‏
●  پیام  های دریافت شده از خوانندگان و همراهان، بـه مناسبت بیـستمـین ‏سال انتشار فصلنامۀ پیمان
●  راه دشواری که پیمان پیمود
●  بـرآمـد ز البـرز تابنـده هــور: هور، نخستین ماهنامۀ دو‎ ‎زبانۀ‎ ‎‏ فارسی ـ ارمنی
●  کمربند مقدس ایران و ارمنستان
●  وام واژه های ایرانی در گنجینۀ واژه های دینی گویش های ارمنی
●  واژه های ایرانی میانۀ غربی در کلیسای ارمنیان
●  هامــو واسیـلیــان ‏پژوهشگر، مؤلف و ناشر کتاب های اطلاع رسانی و کتاب شناسی ارمنیان و ایرانیان ارمنی
●  پرفسور مـانوئل بربریان چهره ای ماندگار در لرزه شناسی زمین لرزه ها و دانش زمینساخت در ایران
●  بارون كنستانتن مورادگئا دوسون
●  اِدمـان (ادیـک) آیوازیـان نخستیـن نقـاش ایرانی عضـو مؤسسۀ نقاشان سلطنتی انگلستان
●  رنگ های سرزمین مادری ام ‏نمایشگاه آثار نقاشی و معماری داخلی اِدمان آیوازیان در فرهنگسرای ‏نیاوران
●  اندیشه های نقاش نور و سایه و رنگ گفت و گو با اِدمان آیوازیان و خانم زهرا راد
●  یادی از شاهیـن سرکیسیـان ‏
●  رونمایی از مجموعۀ روزنۀ آبی نکـوداشت شاهین سرکیـسیـان پایـه گـذار تئـأتـر نـوین ایـران
●  سیری در کتاب ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویه‏
●  سکـه های خلفای عرب ضرب شده در ارمنستان

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدینقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6745